Ob zaključku najema

Ko stanovanja ne potrebujemo več, prekinemo najem. Če imamo najemno pogodbo za določen čas, potem se naš najem izteče ob izteku pogodbe, razen, če pogodbo podaljšamo, če pa imamo pogodbo za nedoločen čas, pa imamo odpovedni rok 90 dni.

Poiščemo pogodbo in zapisnik pregleda stanovanja, ki smo ga napravili ob sklenitvi pogodbe. Preverimo, kaj so naše obveznosti ob koncu najema. Stanovanje prebelimo, popravimo morebitne poškodbe, ki smo jih povzročili in prostore temeljito očistimo. Vse to lahko opravi namesto nas tudi lastnik, le da nam bo stroške dela odštel od varščine. Ker pri tem ne obračuna cenovno najnižje možnosti, je za našo denarnico ugodneje, da sami poskrbimo za vsa dela.

Z lastnikom skupaj pregledamo sobo oz. stanovanje in pri tem sledimo zapisniku z dneva vselitve. Če morebiti odkrijemo kakšne poškodbe, ki so nastale po naši krivdi, jih odpravimo oz. se dogovorimo za denarno nadomestilo. Pazimo, da nam lastnik ne obračuna normalne obrabe stanovanja (kljuke, obraba tlakov,…)

Poravnamo še vse zaostale obveznosti (stroški elektrike, vode, ...) in lastnik nam vrne varščino, ki je lahko zmanjšana za morebitne stroške, ki so nastali po naši krivdi. Na koncu vrnemo ključe.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog