Neprofitna najemna stanovanja

Neprofitna najemna stanovanja so namenjena tistim ljudem, ki jim lasten dohodek ne omogoča, da bi si kupili ali najeli lastno stanovanje. Neprofitna najemna stanovanja so največkrat v lasti občin, Stanovanjskega sklada, javnih stanovanjskih skladov in drugih neprofitnih stanovanjskih organizacij. Neprofitnega stanovanja ni mogoče prosto najeti, temveč se najemniki zbirajo preko razpisa. Če najemnik preseže določeno višino dohodka, potem mora plačevati tržno najemnino.

Razpisi za najem neprofitnih stanovanj se pojavljajo periodično v skladu z razpoložljivostjo stanovanj. Razpisi so pogostejši v večjih mestih in občinah kot so npr. Ljubljana, Maribor, Celje, kjer so letno, v manjših občinah pa so redkeje, največkrat pa šele takrat, ko se sprosti kakšno stanovanje ali pa se zgradijo nova. Prosilci morajo oddati prijavo na predpisanem obrazcu. Največ pozornosti je namenjeno dohodku celotnega gospodinjstva, pomembni pa so tudi drugi dejavniki, kot so npr. število otrok.

Najemnina za neprofitno stanovanje je zakonsko določena. Višina najemnine se določa na letni osnovi, plačuje pa se jo mesečno. Najemnina pokriva stroške za vzdrževanje stanovanja in skupnih delov, stroške upravniških storitev, amortizacijo v življenjski dobi 60 let, stroške financiranja sredstev, vloženih v stanovanje in pripadajoče skupne dele ter zemljišče. Neprofitne najemnine so navadno občutno nižje od tržnih.

Najemniki z nižjimi dohodki lahko zaprosijo za subvencioniranje najemnine. Subvencija lahko znaša do 80 % neprofitne najemnine. Subvencija velja največ leto dni. Nato je mogoče zanjo ponovno zaprositi, če se razmere niso spremenile. Za subvencijo lahko zaprosijo vsi, katerih dohodek gospodinjstva po članu ne presega minimalnega dohodka, povečanega za 30 % njihovega dejanskega dohodka in za znesek neprofitne najemnine.

Več o neprofitnih stanovanjih >>

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog