Tržno najemno stanovanje

Tržno najemno stanovanje je stanovanje, ki se oddaja prosto na trgu. Najemnina se oblikuje glede na zakonitosti trga.

Stanovanje (ali hišo) lahko oddaja fizična (zasebnik) ali pravna oseba (podjetje). Oddajo mora prijaviti pri ustreznem organu. Najemnina je oblikovana na osnovi lokacije, velikosti in starosti stanovanja, opremljenosti in seveda ponudbe in povpraševanja in drugih razmer na trgu. Pri najemu tržnega najemnega stanovanja mora najemnik najemodajalcu izročiti varščino, kar pomeni, da se zaveže, da bo s stanovanjem ravnal skrbno.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog