Vprašanja - NajemPriposestvovanje in zahtevek soseda?

VPRAŠANJE:

Pozdravljeni, leta 1993 smo se preselili v hišo, katere lastnica naj bi bila svakinja. Takrat smo ji dali cca. 15.000 DEM, sklenili pa smo najemno pogodbo za dobo 20 let. Poleg hiše z dvoriščem, smo imeli vsa ta leta v posesti oz. obdelavi tudi vrt in parkirišče za avto, katero zemljišče je že svakinja uporabljala pred nami. Zanima me, ali bi lahko pridobili lastninsko pravico vsaj za vrt z parkiriščem? Pojavil se je namreč sosed, ki po tolikih letih pravi da naj bi bilo to zemljišče njegovo. V naprej hvala za odgovor.

(Marjan V.)


ODGOVOR:

Menimo, da vi ne dosegate pogoja dobrovernosti, da bi lahko pridobili lastninsko pravico vsaj za vrt z parkiriščem, saj ste vedeli, da uporabljene nepremičnine niso vaše. Prav tao velja za vašega soseda, razen če uspe dokazati nasprotno.

Priposestvovanje je oblika pridobitve lastninske pravice. Zakon določa, da dobroverni posestnik napremičnine, na kateri ima nekdo drug lastninsko pravico pridobi lastninsko pravico na njej s priposestvovanjem po preteku 20 let. Priposestvovanlna doba prične teči tisti dan, ko je posestnik dobil stvar v posest, konča pa se z iztekom zadnjega dne zahtevanega obdobja.

V bistvu gre torej pri priposestvovanju za zmago dejanskega nad pravom, pri čemer morajo biti izpolnjeni določeni pogoji:

  • dobrovernost: lastninsko pravico lahko priposestvuje samo dobroverni posestnik. To pomeni, da posestnik ne ve in ne more vedeti, da stvar, ki jo ima v posesti ni njegova.
  • potek priposestvovalne dobe: dobroverni posestnik priposestvuje nepremičnino v 20 letih
  • posest: nepremičnina mora biti v posesti ves čas priposestvovalne dobe (lahko je tudi posredna – npr. nepremičnina dana nekomu v najem).

Lahko se posvetujete še s strokovnjakom.

Poglejte:

 

03.01.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog