Odvetniki

Odvetnik je pravni strokovnjak, ki pomaga strankam pri pravnih zadevah, kot so različne pogodbe, pravni spori na sodišču itd. Odvetniki so del pravosodnega sistema države, vendar pa nastopajo samostojno in neodvisno. Svoje delo opravljajo kot svoboden poklic in so odgovorni stranki. Odvetništvo je častivreden poklic.

Odvetnik lahko postane vsakdo, ki je diplomiran pravnik in izpolnjuje naslednje pogoje:

  • je državljan Republike Slovenije;
  • je diplomiran pravnik;
  • je opravil pravniški državni izpit;
  • je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica;
  • ima štiri leta praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik, od tega najmanj eno leto pri odvetniku.

Vsi odvetniki so vpisani v imenik odvetnikov, ki ga vodi odvetniška zbornica. Delovanje odvetnikov ureja Zakon o odvetništvu, ki določa njihove pravice in dolžnosti.

Odvetniki so zavarovani za morebitne strokovne napake, ki jih storijo in so pri tem oškodovane stranke. Stranka odškodnino dobi od zavarovalnice. Odnos med stranko in odvetnikom je zaupne narave. To pomeni, da mora vse, kar mu je stranka zaupala, ali pa je kot zaupno zanjo izvedel, varovati kot strogo tajnost.

Nastanek besedila: junij 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog