Notarji

 • Notarji
  Notarji sestavljajo javne in zasebne listine o pravnih poslih. So objektivni in nepristranski pravni svetovalci.

 • Delo notarjev
  Notarji sestavljajo javne listine. Listine, ki jih sestavijo notarji, imajo na sodišču večjo težo. Notarji so lahko tudi udeleženi pri nakupu novogradnje, pri čemer vodijo skrbniški račun.

 • Notarske listine
  Notarsko listino sestavi notar. Njen videz se razlikuje od videza listin, ki jih sestavijo drugi pravniki. Videz notarskih listin je predpisan.

 • Cene notarskih storitev
  Cene notarskih storitev so določene z zakonodajo. Določa jih notarska tarifa. V določenih primerih lahko notar ceno zniža.

 • Seznam notarjev
  Seznam notarjev, ki delujejo v Sloveniji.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog