Vprašanja - Notarji in odvetniki
Število ustreznih rezultatov: 228
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Ali moramo vsi etažni lastniki kriti stroške odvetnika? (14)
Imam vprašanje glede zaračunavanja odvetniških storitev. Sosed je na sodišču sprožil nepravdni postopek. Nekateri ostali etažni lastniki so podpisali pooblastilo odvetniku za zastopanje v tej zadevi. Jaz in še nekaj ostalih etažnih lastnikov nismo podpisali pooblastila odvetniku za zastopanje. Sedaj smo vsi etažni lastniki dobili na položnici obračunan del teh odvetniških storitev (glede na na položnici obračunan odstotek stroška bi naj del stroška nosil celo sosed, ki je sprožil nepravdni postopek in je imel najetega drugega odvetnika). Zanima me, če se sme ostale etažne lastnike, ki niso pooblastili odvetnika za zastopanje v določeni zadevi, bremeniti za stroške odvetniških storitev. Na podlagi česa, oz. kako je lahko upravnik te stroške razdelil med vse nas, če pa nekateri tega zastopanja nismo želeli? Na koga naj se obrnemo? ... (SLONEP)
Podpis pogodbe in overitev v tujini? (NN)
Ali lahko pri prodaji stanovanja v Sloveniji, pogodbo podpišem in overim pri notarju v tujini? ... (SLONEP)
Overitev pogodbe, da ali ne? (Lejla)
Na prodaj je bila parcela, kjer je del kmetijsko zemljišče, del pa stavbno. Prijavljeni smo bili trije interesenti za nakup te nepremicnine. Ena stranka je sklenila s prodajalcem pogodbo in upravna enota je izdala odločbo, na katero sem se pritožila, zato je bila zadeva poslana pristojnemu ministrstvu v reševanje. Stranka, ki je sklenila kupoprodajno pogodbo s kupcem, je le-to tudi overila pri notarju, čeprav je del dokumentacije, ki naj bi bil potreben za ta posel tudi pravnomočna odločba Upravne enote o pravnem poslu (torej dovolilo UE za nakup kmetijskega zemljišča). Odločba UE ni bila pravnomočna, zato vas sprašujem ali notar v takem primeru sme overiti kupoprodajno pogodbo?... (SLONEP)
Ali lahko dobim vzorec pogodbe? (Mateja)
S partnerjem gradiva hišo, vendar je trenutno vse pisano nanj. Zanima me, ali je možno dobiti vzorec pogodbe o solastništvu?... (SLONEP)
Ali lahko dobim vzorec kupoprodajne pogodbe? (vanromy)
Kje bi lahko dobil vzorec te pogodbe za prodajo stanovanja? Vem, da notar vse naredi in tudi vse zaračuna. LP... (SLONEP)
Kako dolgo mora odvetnik hraniti dokumentacijo? (fredy)
Zanima me sledeče, pri odvetniku je bila sestavljena oporoka. Koliko časa je dolžan kraniti odvetnik dokumentacijo te oporoke. Imam blagajniško potrdilo o plačilu storitve. Zahvaljujem se vam za pomoč. Fredy.... (SLONEP)
Ali je možna zamenjava dolžnika kredita? (Damjana)
Starša sta od Stanovanjskega podjetja odkupila stanovanje, za katerega se kredit še odplačuje in sicer še 3 leta. Pred časom sta se preselila v hišo, meni pustila stanovanje in kredit zanj. Zanima me, če se lahko po kakšnem zakonu na Stanovanjskem podjetju zamenja plačnik kredita in s tem oseba, na katero bo stanovanje po odplačilu vpisano v zemljiško knjigo. Namreč, direktor stanovanjskega podjetja nam je napisal dovolilo, da moja starša pred izplačilom pogodbene obveznosti kredita, odtujita stanovanje v korist meni. Pri notarju smo dobili mnenje, da tega ne moremo narediti. A lahko po zakonu prevzamem kredit in postanem lastnik stanovanja čez 3 leta? Najlepša hvala za vaš odgovor in uspešno delo še naprej!... (SLONEP)
Vpis zastavne pravice - hipoteke? (felix)
Zanima me, koliko zaračuna notar za vpis zastavne pravice oz. hipoteke v ZK.... (SLONEP)
Kako naj bo gradbeno dovoljenje izdano na oba? (anja)
S fantom nameravava graditi hišo. Lastnik parcele je samo on. Skupaj nameravava vložiti finančna sredstva v zidavo hiše na njegovi parceli, zato želiva, da je gradbeno dovoljenje izdano na oba. Zanima me, na kakšen način lahko urediva, da bo gradbeno dovoljenje izdano na oba. Ne živiva namreč na istem naslovu. Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujem.... (GRADIMO.si)
Kako naj pridobimo služnost? (Lili)
Pri vlogi za gradbeno dovoljenje smo dobili dopolnitev in sicer; priložiti moramo pogodbo o ustanovitvi služnostne poti in predlog za vpis v ZK. Cesta, ki je javna (pomeni, da jo vsi uporabljajo - vključno s Snago), ima svojo parcelno štev. in pet lastnikov. Vse ceste naokrog so občinske. Z lastniki se na žalost nikakor ne moremo dogovoriti. Cesta je v uporabi že več kot 70 let. Po cesti poteka kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava, asfalt. Ob njej je postavljenih več hiš, predvsem starejših. V eni od hiš stanujemo že 27 let, naša parcela pa je prav tako ob tej cesti. Drugega pristopa na parcelo ni. Cesto bomo morali prekopati zaradi vodovoda. Moje vprašanje: v kolikor gremo v tožbo, ali lahko pričakujemo ugodno rešitev (pogodbo in predlog)? Ali potrebujemo od lastnikov ceste dodatno dovoljenje za polaganje vodov? Ali obstaja še kakšna druga možnost razen tožbe? Kdo plača sodne stroške? Najlepša hvala za odgovore in lep pozdrav Lili... (SLONEP)
Kaj storiti, če prodajalec ne izroči garancij za vgrajene materiale in projektne dokumentacije? (jana)
Pred pol leta sem kupila hišo - novogradnjo (prodajalec ni bilo podjetje ampak fizična oseba). Ob primopredaji nepremičnine mi je bilo zagotovljeno, da bom projektno dokumentacijo ter garancije za določene vgrajene materiale (okna, vrata, streha) prejela naknadno, sedaj pa jih prodajalec iz neznanega razloga noče izročiti. Hišo sem kupila preko posredniške agencije, ki pa se sedaj izgovarja, da ona nima nič s tem. Prosim, če mi svetujete na koga naj se obrnem oziroma od koga naj terjam obljubljeno dokumentacijo? Ali posredniška agencija res ni dolžna posredovati? Hvala.... (SLONEP)
Kako napraviti oporoko? (Andrej)
Kako napraviti oporoko, da bosta oba sin in hčerka dobila enake deleže po najini smrti. Z ženo sva lastnika vrstne hiše. Pri naju živi hčerka v gornjem nadstropju s sinom. Najin sin si je z lastnimi sredstvi kupil vrstno hišo in ima dva otroka. Kako doseči civilno delitev po smrti, kot eno izmed možnosti. S prijaznimi pozdravi, Andrej... (SLONEP)
Ali mi lahko stari oče proda hišo pod njeno resnično vrednostjo? (helena)
Stari ata bi mi prodal hišo. Sam ima 3 otroke - dediče, ki ne bi bili obveščeni o prodaji. Hišo bi mi prodal po nižji - polovočni ceni, kot je tržna vrednost (za polovico hiše imam preživljensko pogodbo - a ne glede na to bi rada hišo v celoti odkupila). Zanima me, če je to možno, kako je z davkom in če se lahko dediči po smrti pritožijo glede cene in prodaje. Pozdrav!... (SLONEP)
Koliko stane overitev podpisa najemne pogodbe? (M)
Koliko mi notar lahko zaračuna za overitev podpisa najemodajalca (pravna oseba - d.o.o.) na najemni pogodb za nepremičnino? Najemnina znaša 1950€, čas najema je 10 let. V notarski tarifi nisem našel podlage za 3 mesečno najemnino kot osnovo za obračun tarife! Zakaj bi naj bila oz. ali je res overitev podpisa sploh odvisna od vrednosti posla?... (SLONEP)
Ali je račun odvetnika previsok? (Maja)
Spoštovani! Odvetnik nam je sestavil pogodbo o prenosu lastništva gozda iz treh solastnic na dve solastnici. Kot sem razbrala iz odvetniških tarih, je določil pravilno število točk, ki se zaračunavajo za tako storitev, vendar me zanima, zakaj smo prejele vsaka od treh udeleženk na pogodbi svoj račun? Ali je to prav, da plačamo vsaka svojih 110 točk? Prosim, da mi čimprej odgovorite, ker imam 8 dni rok za plačilo.... (SLONEP)
Kaj mora vsebovati intabulacijska klavzula? (Andreja)
Ali je potrebno v tistem členu darilne pogodbe, kjer je zapisana izrecna volja lastnika, da dovoli vknjižbo podarjenega dela nepremičnine v ZK (ZK dovolilo) še enkrat pisati popolne podatke o darovalcu (ime, priimek, EMŠO...) in obdarjencu ter predmetu pogodbe, ali pa je dovolj le "gola" izjava, saj so popolni podatki o strankah pogodbe in predmetu pogodbe navedeni že v uvodnih členih? Ali je razlika med ZK dovolilom, kot enemu izmed členov in ZK dovolilom, kot samostojnim dokumentom? Hvala.... (SLONEP)
Ali lahko dve pogodbi overim skupaj? (Tonka)
Del kmetijskega zemljišča mi je bil podarjen, preostali del sem odkupila. Imam dve pogodbi, ena je darilna, druga prodajna. Ali mi ju lahko notar overi skupaj, saj gre za eno parcelo, in ali lahko predložim za vpis v ZK le en zemljiškoknjižni predlog (če se da, bi naredila tako, da bi imela manjše stroške). LP... (SLONEP)
Kako naj odpravimo nejasnosti v pogodbi? (Ivan)
Lep pozdrav!Pred kratkim je bila sklenjena pogodba, v kateri se prodaja del zemljišča katere sem lastnik. Pogodbo je sestavil kupec, in sicer gre za parcelo cca 57 m2 na kateri se bo zgradila stanovanjska hiša, vendar do nje je mogoč dostop le preko delavnice v kateri posluje steklarsrvo sp. Preko delavnice se bo zgradil hodnik, da bo imel kupec zagotovljeno nujno pot. Vendar je v pogodbi napisano, da mora prodajalec (jaz) zagotoviti neomejen dostop. Zanima me, kaj je s tem mišljeno in ali se moramo pogodba potem še enkrat napisati?Hvala za odgovor.... (SLONEP)
Ali lahko mati prenese lastništvo name z darilno pogodbo, kljub dolgovom? (Tina)
Ali lahko moja mati, ki je lastnica stanovanja, prepiše lastništvo stanovanja z darilno pogodbo na mene in mojo sestro, če ima dolgove in če vsi obroki za stanovanje še niso plačani?... (SLONEP)
Ali je hiša, ki jo zakonca skupaj gradita na parceli enega od njiju, skupna lastnina? (tadeja)
Zanima me, ali je hiša, ki jo zakonca skupaj gradita na parceli, ki je last enega zakonca in je ta zakonec tudi nosilec gradbenega dovoljenja, lahko na koncu vpisana v zemljiško knjigo kot last obeh do ene polovice, saj jo tudi oba skupaj zidava in vlagava vanjo.... (SLONEP)
Kako naj rešimo nedokončano razdružitev premoženja? (ANDREJA)
Spoštovani!V nepravdni zadevi smo na sodišču dogovorili razdružitev premoženja, katerega smo ga dedovali po očetu (žena in dve hčeri). Sodnica je pri pisanju sodnega zapisnika izpustila tri gozdne parcele, katere bi morale pripadati meni in sestri. Takoj sva s sestro poslali na sodišče dopis, s katerim sva ugovarjali in zahtevali popravek na zapisnik. Odgovor sodnice je bil, da naj zadevo uredi odvetnik, kateri je zastopal očetovo ženo in je bil sezanjen z dogovorom, katerega smo potrdili na sodišču (žena dobi hišo s pripadajočim zemljiščem in ostalo hčerki). Odvetnik je takoj zatem končal z odvetniško prakso, ker je nastopil novo službo. Z očetovo ženo nimamo nobenih stikov, izpuščene parcele so sedaj še skupna last in ne vem na koga se naj obrnem, da bi zadevo uredili, saj o­na uporablja svoj del premoženja, na ostalih tri parcelah pa smo še vedno kot lastnice vpisane vse tri. Hvala za odgovor.... (SLONEP)
Kaj potrebujem za odkup dovozne poti? (JOŽE)
Dostop do hiše je delno preko sosedove parcele. Dogovorila sva se, da teh nekaj m2 odkupim in vpišem v zemljiško knjigo. Prosim za odgovor, kakšen je postopek za odmero in prepis. ... (SLONEP)
Ali se izročila pogodba za nepremičnino na Hrvaškem lahko overi v Sloveniji? (Jožica)
Zanima me ali se izročilna pogodba za nepremičnino na Hrvaškem lahko napiše in overi pri notarju v Sloveniji? Če ne, kaj predlagate?... (SLONEP)
Kolikšna je cena pogodbe o razdelitvi in izročitvi premoženja? (marja)
Zanima me, koliko stane pri notarju cena izročilne pogodbe?... (SLONEP)
Kakšno pogodbo naj sklenemo? (leon)
Sem lastnik zazidljive parcele. Parcelo nameravam vrednostno oplemenititi, zato se dogovarjam z investitorjem za gradnjo 3 vrstnih hiš.Dogovor je tak, da jaz kot lastnik parcele prispevam k vložku investicije vrednost parcele, medtem ko investiror investira v vsa dovoljenja, takse, projekte in izvedbo gradbenih del treh vrstnih hiš. Objekti bodo dokončani tako, da se lahko kupci vselijo brez opravljanja kakršnihkoli del. Z investitorjem si razdeliva izgrajene 3 objekte tako, da jaz prejmem v last 1 objekt, investitor pa dva objekta s pripadajočim zemljiščem; to je skupno 2/3 parcele, na katerih sta zgrajena dva objekta, katera ostaneta v investitorjevi lasti. Pred pričetkom kakršnihkoli del nameravava s partnerjem skleniti ustrezno pogodbo, katera bi navajala navedeno in minimalizirala tveganje podpisnikoma pogodbe. Naj omenim, da investitor predlaga vpis hipoteke s strani njegove banke na 2/3 mojega zemljišča. Iz tega naslova naj bi investitor črpal sredstva za izdelavo projekta.Za vaš cenjen odgovor se vam vnaprej zahvaljujemo in vam pošiljamo cenjene pozdrave... (SLONEP)
Ali bom lahko zahteval povrnitev stroškov iz postopka? (povrnitev stroskov)
Spoštovani,Na vprašanje o izgubljeni oporoki ste mi že odgovorili, toda žal efekt ni bil pozitiven. Na zapuščinski razpravi zakoniti dediči oporekajo original imena na oporoki, to pomeni priimek, priznavajo pa ime. Pisna oporoka je sestavljena pri advokatu ter podpisana z dvema pričama ter overjena pri istem odvetniku. Prosim vas za nasvet,  ali v nadaljnem postopku lahko zahtevam povrnitev stroškov, ki mi jih povzročajo  zakoniti dediči. In to vse od dneva smrti pokojnika, kljub temu da jim je poznano, da je oporoka na moje ime in ne na njihovo ter da so oporoko pri šiščenju pokojnikovega stanovanja uničili ("imam trden dokaz" za to dejanje)?Za vas trud se vam zahvaljujem.Fr.... (SLONEP)
Ali lahko kaznujemo nepoštenega odvetnika? (odvetnik)
Pozdravljeni!Odvetnik, ki je že sprejel delno predplačilo, je nepošten in prava lisica. Ali obstoja pot, da se ga kaznuje in kako?Se vam zahvaljujem,  lp F.R.... (SLONEP)
Kje lahko izvem naslov dobrega odvetnika? (dz)
Kje bi lahko dobila naslov kakšnega odvetnika, ki se dobro spozna na dediščino, delilne načrte, solastnino, itd.Nujno rabim razgovor!LP... (SLONEP)
Ali lahko po očetu deduje njegov izvenzakonski otrok? (grosk)
Moja mati je pred letom dni podedovala hišo in parcelo. Pred pol leta je z darilno pogodbo meni podarila del parcele na kateri imam namen z možem zgraditi hišo. Mati se je odločila, da bo name prepisala še hišo in pripadajočo parcelo. Problem pa je v tem, ker ima oče še izvenzakonskega otroka. Zanima me, ali je ta otrok upravičen da zahteva nujni delež omenjene parcele in hiše, čeprav je vse napisano na mojo mamo. Oče in mama sta poročena. Ali lahko izpodbija darilno pogodbo? Ali lahko moj oče razdedini izvenzakonskega otroka in po kakšnem postopku? Ali bom zaradi tega otroka imela probleme pri gradnji hiše?... (SLONEP)
Kako naj izpeljem dedovanje po mami? (NN)
Mama (oče je že pokojni, mama je lastnica vsega premoženja) bi vse svoje premoženje zapustila enemu od štirih otrok, ki že dolga leta (več kot 10) praktično edini zares in vseskozi skrbi zanjo, ji pomaga... Problem so ostali otroci, ki verjetno ne bodo pristali na to. Mama bi rada z ustrezno (kakšno svetujete) pogodbo to zapustila le otroku, ki je v vseh letih pokazal zares vzorno skrb zanjo in ji nesebično tudi marsikaj plačal iz svojega žepa. Ker je mati sedaj bolna, težko skrbi zase, a ostali otroci ji nočejo pomagati ( pa ne iz nevoščljivosti do tega, ki je zelo skrben - so pač precej samosvoji karakterji, nekateri pa tudi malo "žleht"). Kako torej izvesti darovanje premoženja brez vednosti ostalih otrok, ki pa so zelo "požrešni" in komaj čakajo, da se stepejo za mamino premoženje!Hvala lepa... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog