Delo odvetnikov

Odvetnik strankam nudi opravljanje različnih pravnih storitev. Lahko gre za sestavljanje različnih dokumentov, za zastopanje v različnih pravnih postopkih in za zastopanje v pravnih sporih.

Pomembnejše dejavnosti odvetnikov:

  • sestavljanje vseh vrst pogodb;
  • sestavljanje oporok;
  • sestavljanje zemljiškoknjižnih in drugih predlogov;
  • sestavljanje vseh vrst vlog;
  • sestavljanje vseh vrst tožb;
  • prijave terjatev in odškodninskih zahtevkov;
  • zastopanje pred sodišči in drugimi institucijami;
  • zastopanje na arbitražah in javnih natečajih;
  • vodenje skupščin gospodarskih družb, društev itd.

Odvetniki so za svoje delo upravičeni do plačila in do povrnitve vseh stroškov, ki jih imajo v zvezi s primerom stranke. Višino plačil (tarife) je določila Odvetniška zbornica Slovenije. Vendar pa se lahko stranka in odvetnik dogovorita za višje plačilo, kot določa Odvetniška tarifa.

Nastanek besedila: junij 2007.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog