Prenova ostrešja

Pri menjavi strešne kritine se pogosto soočimo z vprašanjem ali je treba zamenjati tudi nosilni del – ostrešje (narečno tudi grušt ali cimpr).

Glede na to, da je življenjska doba ostrešja, ob predpostavki, da je bilo pravilno vgrajeno, zaščiteno in vzdrževano, lahko zelo dolga, vsaj 30 let ali več. Zato nam ni treba menjati lesenega dela ob vsakokratni menjavi strehe. Kadar je v slabem stanju le del ostrešja, zamenjamo le ta del, saj menjava celotnega ostrešja zaradi enega ali dveh slabih tramov ni potrebna. Menjava samo poškodovanih delov se pogosto zahteva pri spomeniško zaščitenih objektih, kjer je zaželeno, da se ohrani čim več prvotno vgrajenih elementov.

Stanje ostrešja pogosto zelo težko ocenimo, saj je vpogled vanj najpogosteje zakrit z notranje strani z zaključno oblogo (les, mavčne plošče), z zunanje strani pa ga pokriva kritina. Zato včasih tega posega ne moremo predvideti vnaprej, temveč smo z odločitvijo soočeni šele takrat, ko odstranimo staro kritino in ugotovimo, da je zaradi dotrajanosti (starost, vlaga, lesne gobe) sanacija nujno potrebna.

Drugi razlog, da se odločimo za menjavo ostrešja, je izbira drugega, težjega tipa kritine. Dimenzioniranje ostrešja je namreč pogosto pogojeno z izbiro vrste kritine. Sorazmerno s težo kritine se poveča tudi dimenzija ostrešja (lege, tramovi,...). Načeloma to ne predstavlja večjega problema. Pojavi se, kadar je bila že prvotno hiša zasnovana za lahko kritino. V 70-ih letih 20. stoletja je bila popularna vgradnja salonitne in kovinske kritine, ki nista zahtevali velike nosilnosti ostrešja. V tem primeru moramo pred menjavo preveriti tudi ali so nosilne stene dovolj močne, da bodo vzdržale dodatno težo ostrešja in nove, težje kritine. Osnovni izračunzajema težo kritine približno 50 kg/m2 + 150 kg/m2 snega + sile vetra, ki niso zanemarljive. Lastna težastrehe deluje pozitivno, sajostrešje obremeni navzdol in s tem stabilizira podkonstrukcijo. Izračun je odvisen tudi od geografske lege. Medtem, ko je v višje ležečih regijah pomembna obtežba zaradi snega, te na Primorskem ni, je pa zato prisoten močan veter (burja).

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog