Rušenje

Pri prenovi se rušenju vsaj posameznih delov ne moremo izogniti. Od tega, v kolikšni meri nameravamo rušiti, je odvisno tudi ali za ta poseg potrebujemo gradbeno dovoljenje. V vsakem primeru pa potrebujemo dovoljenje, kadar posegamo v nosilno konstrukcijo objekta, na primer zaradi rušenja nosilnih sten, ali pa želimo odstraniti celoten objekt. Poleg dovoljenj pa je pri rušenju najbolj pomembna varnost, saj z nepremišljenimi posegi lahko ogrozimo stabilnost objekta in lastno varnost. Ne smemo pa pozabiti na ustrezno odstranjevanje odpadkov. Lahko jih uporabimo pri nadaljnji gradnji, ureditvi okolice idr. ali pa jih ustrezno deponiramo. Vsekakor pa njihovo mesto ni na črnih odlagališčih ali v naravi.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog