Postopek rušenja celega objekta

Prenova stare stavbe je lahko zapletena in finančno obremenjujoča. V določenih primerih je cenovno gledano bolj smiselno podreti staro stavbo in postaviti novo, kot pa jo prenoviti. Zelo dotrajanih stavb pa pogosto ni mogoče prenoviti in jih lahko le porušimo, preden se porušijo same.

Dovoljenja

Če želimo porušiti objekt ali njegov del, moramo pridobiti gradbeno dovoljenje za njegovo rušenje, ki vsebuje:

 • opis in posnetek obstoječega in predvidenega stanja;
 • lokacijski podatki, ki vsebujejo samo lego obstoječega objekta na zemljišču, zbirnik priključkov na infrastrukturo in območje gradbišča;
 • načrt odstranjevalnih del;
 • ukrepe za preprečevanje emisij prahu in drugih nevarnih snovi;
 • postopek ravnanja z gradbenimi odpadki in
 • ukrepe iz varstva pri delu.

Potek

Pri rušenju objekta se načeloma držimo pravila, da rušimo v obratnem vrstnem redu, kot je potekala gradnja.

Pred samim začetkom del moramo strokovno odklopiti vse instalacije (elektrika, voda, kanalizacija, plin, telekomunikacijske napeljave,…) ter določiti mesto odlaganja materialov in način ter mesto odvoza ruševin.

Rušenje poteka po naslednjem postopku:

 • odstranitev inštalacij in ostankov opreme;
 • odstranjevanje stavbnega pohištva;
 • odstranitev kritine;
 • odstranjevanje ostrešja;
 • rušenje in odstranitev predelnih sten;
 • rušenje in odstranitev pohodnih elementov medetaže;
 • rušenje in odstranitev nosilnih elementov medetaže;
 • rušenje elementov povezave z nosilno konstrukcijo osnovnega objekta.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog