Postopek rušenja dela stavbe

Dotrajanost ali poškodbe nastale zaradi vlage, neustrezne zasnove ali potresa nas privedejo do odločitve, da moramo del poškodovanega objekta porušiti.

Dovoljenja

Ne glede na to, ali gre za zidano garažo, prizidek, vetrolov, stopnišče moramo za rušenje pridobiti gradbeno dovoljenje, saj posegamo v nosilno konstrukcijo objekta ali pa z odstranitvijo spremenimo zunanji videz objekta.

Potek

Običajno manjša rušitvena dela opravimo ročno oziroma si delo olajšamo z uporabo ustrezne žage, s katero posamezne elemente razžagamo na manjše kose.

Pri rušenju se držimo pravila, da rušimo v obratnem vrstnem redu, kot je potekala gradnja.

Rušenje poteka po naslednjem postopku:

  • strokoven odklop instalacij kot so elektrika, voda, kanalizacija, plin, telekomunikacijske napeljave, s čimer preprečimo nastanek delovnih poškodb;
  • odstranitev inštalacij in ostankov opreme;
  • odstranjevanje morebitnega stavbnega pohištva;
  • rušenje in odstranitev predelnih sten;
  • rušenje in odstranitev nosilnih elementov medetaže;
  • rušenje elementov povezave z nosilno konstrukcijo osnovnega objekta;
  • deponiranje nastalega odpadnega gradbenega materiala.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog