Postopek rušenja sten

Življenjske navade in potrebe ljudi se s časom spreminjajo. Tem spremembam mora slediti tudi postavitev prostorov v objektu. Včasih nam postavitev, ki smo jo izbrali ob gradnji, ni več všeč ali pa se s časom izkaže, da bi bila drugačna razporeditev prostorov bolj funkcionalna. Temu sledi odločitev, da je treba nekaj sten porušiti in drugje postaviti nove.

Dovoljenja

Ali za rušitev sten potrebujemo dovoljenje, je odvisno od funkcije same stene. Kadar želimo porušiti steno, ki ni nosilna, torej je le pregradna, ne potrebujemo dovoljenja. Kadar pa želimo podreti steno, ki je nosilna in ključen element za stabilnost objekta, pa potrebujemo gradbeno dovoljenje, saj posegamo v nosilno konstrukcijo objekta.

Potek

Posamezne stene običajno rušimo ročno. Delo si lahko olajšamo z uporabo ustrezne žage, s katero steno razžagamo na manjše kose. Steno podiramo od zgoraj navzdol. Rušenje sten s spodkopavanjem je izrecno prepovedano, saj ne moremo predvideti, kako in na katero stran se bo stena podrla.

Pogosto stene ne želimo v celoti podreti, ampak želimo vanjo napraviti le odprtino. Razlogi za to so različni: lahko želimo imeti vrata, prehod med prostori ali pa želimo dva prostora povezati v en prostor. V teh primerih najpogosteje uporabimo ustrezno žago, saj na ta način najmanj poškodujemo okolico odprtine. Odstranjeno steno nadomestimo z ustrezno preklado, ki bo prevzela njene obremenitve.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog