Vprašanja - NačrtovanjeKako odpraviti zamakanje v bloku in kdo nosi stroške sanacije?

VPRAŠANJE:

Živim v večstanovanjski zgradbi letnik 1966 v kateri sta dve stanovanji v pritličju v nivoju z zemljo. Okolica bloka (16 x 16 m) je z zahodne strani, kjer je vhod in dvorišče, asfaltirana, iz ostalih strani pa je pas v širini 1,3 m nasut in utrjen s peskom in obrobljen z robniki za katerimi je trata. Obe stranki sta na južni strani in se že dalj časa pritožujeta, da imata vlažne stene s plesnijo. Na južni in severni steni sta po dva odtoka iz strehe za meteorne padavine. Zunanje stene stavbe so debele 40 cm in so na fasadi obložene s teracom do višine 2,40 m. Upravnik je pridobil najugodnejšega ponudnika za projekt »Obnova okolice zgradbe«. Sanacija naj bi bila izvedena v več fazah:

  • odstranitev starega nasutja v globini 30cm;
  • novo nasutje peska in utrjevanje terena;
  • betoniranje;
  • polaganje pralnih plošč in novih robnikov.

Stroške obnove naj bi krili vsi stanovalci zgradbe. Pri projektu me moti to, da ni nikjer omenjeno zaradi česa imajo prizadete stranke vlago v stanovanju. Eden od vzrokov bi lahko bilo tudi zadrževanje velikih količin vode ob deževju, ker ta ne odteka in to tudi ni predmet projekta sanacije. Same stranke so mišljenja, da imajo vlago zaradi samih padavin - mokre stene in razmočenosti zemlje. Prosim za vaše pojasnilo glede samega projekta – sanacije (mislim, da sam poseg ne bo rešil problema) in upravičenosti, da stroške krijejo vsi stanovalci. Razen če je vzrok v odtokih meteorne vode in v drenaži okolice bloka.

(Boris)


ODGOVOR:

Razlogi, da se stanovalcem v pritličju pojavlja vlaga in plesen so lahko različni. Žal nimamo podatka o tem, kakšne vrste vlago imajo stanovalci. Da bi lahko točneje podali odgovor, bi morali vedeti tudi ali je vlažna cela stena, se vidi točnejša linija zamakanja, so stanovanja polkletna, pritlična, visokopritlična …?

Glede na to, da imajo težave z vlago samo stanovalci na eni strani objekta, je najverjetneje, da prihaja do zamakanja zaradi poškodovane hidroizolacije ali slabo izvedene drenaže. Drenaža je lahko tudi zamašena, na njeno delovanje pa vplivajo tudi gradnje v okolici, ki posegajo v prostor in preprečujejo odtok vode.

Ali je razlog za vlažnost sten, se bo ugotovilo samo tako, da se bodo stene obkopale do temeljev oziroma točke zamakanje ter približno pol metra v širino. Stene se nato pusti na prostem toliko časa, da se posušijo, kar pa e precej odvisno od terena. Če bo vlaga še vedno prisotna, je lahko razlog drugje.

Sama meteorna voda ne more biti vzrok za zamakanje, je pa lahko kriva njena napačna postavitev. Meteorna voda namreč ne sme odtekati v kanalizacijo, temveč mora biti ustrezno napeljana v ponikovalnico ali drenažo.

Vsekakor za samo rešitev ne bo dovolj samo nova »preplastitev« terena. Nove plošče sicer bodo mogoče bolje odvajale vodo vendar niso zagotovilo, da vlage ne bo več. Ob neustrezni drenaži bo voda še vedno lahko zastajala. V vodiču Sanacija vlažnih sten (povezava:

http://gradnja.slonep.net/zakljucna-dela/pleskanje-in-barvanje/?view=vodic&direct=411 ) si lahko preberete več tudi o drugih možnih rešitvah pri reševanju problema vlage v stenah.

Glede delitve stroškov pa morate upoštevati Pravilnik o upravljanju večstanovanjskih stavb, ki določa, da med posle rednega upravljanja sodijo odločitve v zvezi z:

  • obratovanjem in vzdrževanjem stavbe;
  • odločanjem o vseh drugih poslih, ki so potrebni za normalno bivanje v stavbi, kar pomeni, da za začetek kakršnih koli posegov najprej potrebujete večinsko soglasje etažnih lastnikov glede na solastniške deleže.


Pravilnik posebej ne defininira kako se delijo stroški sanacije, zato v skladu s Stvarnopravnim zakonikom velja ključ delitve glede na lastniško površino.

Lahko se posvetujete še s pravnim strokovnjakom.

Poglejte:

19.09.2009 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog