Vprašanja - Nakup novogradnjeKupoprodajna pogodba brez aneksa?

VPRAŠANJE:

V letu 2003 sem s prodajalcem stanovanja podpisal kupoprodajno pogodbo, kjer je bilo navedeno, da še ni točno izmerjena površina atrija in da bom pred primopredajo stanovanja prejel aneks, kjer bo določena točna izmera atrija ter morebitno doplačilo. Stanovanje je bilo prevzeto 2004, vendar brez aneksa in doplačila. Pri želji vpisati stanovanje v zemljiško knjigo v mesecu avgustu 2010 se je izkazalo, da aneks ni bil dan s strani prodajalca, le-ta pa izjavlja, da je upravičen do zneska za razliko velikosti atrija. Zanima me, če je to po 6 letih pravno sprejemljivo, saj aneksa še do danes nisem prejel, prodajalec je predlagal, da mi ga sedaj izpiše ter mi izroči tudi zemljiško dovolilo za vpis v ZK. Ali sem dolžen vplačati razliko v ceni za višjo kvadraturo? V pogodbi namreč piše, da bo aneks izdan pred primopredajo.

(Aleš)


ODGOVOR:

Po proučitvi vašega primera se nam pojavlja kar nekaj vprašanj, ki vam niso v prid. Nenavadno je namreč, da zahteve po izstavitvi aneksa niste zahtevali že takoj ob primopredaji ter da ste čakali 6 let na vpis lastništva v ZK.

Vedite namreč, da še zdaj s formalnopravnega vidika niste lastnik niti stanovanja niti atrija. Pogoj za prenos lastništva je pogodba z intabulacijsko klavzulo ter vpis v ZK; brez vpisa se lahko štejete le za dejanskega lastnika.

Glede na dolgo dobo 6 let pa ste nasproti prodajalcu tudi v šibkejšem položaju, saj ste odvisni od njega, da izda zk dovolilo in da se vpišete v ZK. Vsekakor bi slednje lahko tudi iztožili, vendar je to daljša pot.

Tudi dikcija v pogodbi "da bom pred primopredajo stanovanja prejel aneks, kjer bo določena točna izmera atrija ter morebitno doplačilo" ne pušča dvoma, da atrij le ne bo zastonj.

Menimo, da ste glede na dikcijo v pogodbi (čeprav nejasno) dolžni atrij doplačati, da boste lahko dobili ZK dovolilo in se čim prej vpisali v ZK.

 

15.12.2010 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog