Vprašanja - DokumentacijaNadomestna gradnja zgradbe zgrajene pred letom 1968

VPRAŠANJE:

Nadomestna gradnja zgradbe zgrajene pred letom 1968:
Želimo na novo zgraditi zgradbo,ki je dotrajana,ima pa vodovodni priključek in elektriko.Nima pa urejenega kaanalizacijskega priključka,kar bi rešili z vgradnjo greznice(čistilne naprave). Zanima nas kako je z gd-jem v takšnem primeru,glede na to,da je zgradba v zemljiškem katastru in ima uporabno dovoljenje.Je potrebno dokumentacijo urejati na novo ali je mogoče uporabiti že obstoječo?

(Matto)


ODGOVOR:

Če želite zgraditi novo zgradbo na mestu, kjer boste odstranili dotrajan objekt, morate najprej izdelati projekt za odstranitev starega objekta in nato še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI) ter načrte za gradnjo novega. Za oba posega je potrebno pridobiti dve ločeni gradbeni dovoljenji – gradbeno dovoljenje za rušitev in gradbeno dovoljenje za zidavo.

 

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.
ePravnik d.o.o.

 

15.11.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog