Gradbena dokumentacija

 • Lokacijska informacija
  Lokacijsko informacijo, na podlagi uradnih evidenc, izdaja občina na območju na katerem je zemljišče. Izda se v skladu s predpisi o upravnem postopku, proti plačilu upravne takse.

 • Pridobitev soglasij
  Soglasje je potrditev pristojnega soglasodajalca, da je projektna dokumentacija izdelana v skladu s pogoji, ki jih je predhodno opredelil za njeno izdelavo.

 • Slonep gradnja - projektna dokumentacija
  Zahteve in postopek za izdajo projektne dokumentacije potrebne za različna dovoljenja pri gradnji ali obnovi objektov.

 • Gradbeno dovoljenje
  Gradbeno dovoljenje je osnovno dovoljenje, ki omogoča gradnjo objekta. Predstavitev postopkov in pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja, trajanja veljavnosti, itd.

 • Sprememba namembnosti
  Kaj pomeni sprememba namembnosti in kakšni so pogoji za njeno izvedbo. Kaj pomeni sprememba rabe in kakšni so pogoji za spremembo.

 • Uporabno dovoljenje
  Objekt je dovoljeno uporabljati, ko pridobi uporabno dovoljenje. Uporabno dovoljenje je odločba, s katero upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje, dovoli začetek uporabe objekta.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog