Vprašanja - DokumentacijaSprememba namembnosti garaže?

VPRAŠANJE:

Zanimam me, če je možno spremeniti namembnost oz. katera dovoljenja potrebujem za preureditev garaže v garsonjero. Garaža je v več stanovanjskem bloku in ima tudi vhod iz notranje strani (zunanja garažna vrata nebi spreminjal). Priključki so v redu. Potrebno bi bilo narediti okno standardne velikosti.

(Jani)


ODGOVOR:

Za navedeni poseg bi vsekakor morali pridobiti gradbeno dovoljenje. Hkrati pa ni gotovoo, ali boste dovoljenje tudi dobili.

Kar se tiče vaše dolžnosti do drugih etažnih lastnikov zaradi nameravane gradnje, morate upoštevati tudi 15. in 29. čl Stanovanjskega zakona ter prdiobiti njihivi soglasje.

Ob ugotovitvi gradbene inšpekcije, da gre za nelegalno/neskladno gradnjo, če ne boste uredili dokumentacije, bi vas tako doletel ukrep denarne kazni poleg odredbe za rušitev oz. vrnitev v prejšnje stanje.

Poglejte:

01.06.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog