Priprava nepremičnine na prodajo

Prodaja nepremičnine se začne s pripravo na prodajo. Priskrbimo si potrebno dokumentacijo in pripravimo nepremičnino na obiske kupcev.

Če smo edini lastniki nepremičnine, potem z dokumentacijo nimamo veliko dela. V zemljiški knjigi preverimo, če so izbrisane morebitne obremenitve in si priskrbimo zemljiškoknjižni izpisek, s katerim bomo dokazovali lastništvo nepremičnine. V primeru, da je solastnikov več, jim moramo ponuditi v odkup svoj lastniški delež, saj imajo predkupno pravico. Predkupno pravico imajo tudi najemniki, ki imajo sklenjeno najemno pogodbo za nedoločen čas (npr. v denacionaliziranih stanovanjih), vendar pa v primeru, da obstajajo solastniki, imajo solastniki prednost pred najemniki. Če se solastnik odpove odkupu svojega deleža, mora to pisno potrditi. Če vsi solastniki prodajo nepremičnino kot celoto, morajo prodajno pogodbo podpisati.

Priprava nepremičnine na oglede je zelo pomemben postopek v prodaji. Očiščena in urejena nepremičnina bo mnogo bolj privlačna, kot zanemarjena. Potencialni kupec se najprej sreča z zunanjostjo nepremičnine. Če prodajamo hišo, je to dvorišče, če stanovanje pa vhod. Dvorišče ustrezno uredimo, odstranimo plevel, pometemo, očistimo stopnice. Vhod očistimo in po potrebi prebarvamo vrata ter podboje. Notranje prostore očistimo. Odpravimo vse manjše napake.

Nepremičnina bo bolj privlačna, če v notranjih prostorih namestimo rože, zavese in podobno. Čisto prazna nepremičnina deluje sterilno in neprivlačno, vendar pa bo delovala neprivlačno, če bo preveč zatrpana z različnimi predmeti. Če ima hiša vrt, poskrbimo tudi zanj, da bo imel urejen in privlačen videz.

Takšne malenkosti ne bodo dvignile cene hiši, bodo pa pomagale k hitrejši prodaji. Predvsem je smiselno večjo pozornost posvetiti malenkostim, ki ne zahtevajo veliko truda in sredstev, a lahko potencialne kupce odvrnejo od nakupa. To so lahko že škripajoča vrata, ki ne potrebujejo drugega kot kapljico ali dve olja.

Ker lahko prodaja poteka tudi več mesecev, vsake toliko časa prostore ponovno očistimo: posesamo in pobrišemo prah. Skrbimo tudi za okolico nepremičnine, da bo urejena in vabljiva.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog