Določanje cene nepremičnine

Določanje cene je verjetno najzahtevnejši del same prodaje nepremičnine. Če bo postavljena cena previsoka, kupcev ne bo, če pa bo prenizka, pa bomo iztržili manj kot bi lahko. S primerno ceno lahko nepremičnino razmeroma hitro prodamo, iztržimo pa razmeroma veliko. In kako določimo primerno ceno?

Določiti primerno ceno je težko. Na ceno vpliva množica dejavnikov, najbolj pa razmere na lokalnem trgu. Če je povpraševanje večje od ponudbe, potem se nepremičnine hitro prodajajo in cene rastejo, če je ponudba manjša od povpraševanja, potem cene padajo, nepremičnine pa se dolgo prodajajo. Poleg razmer na trgu pa na ceno nepremičnine vplivajo še:

 • makro in mikro lokacija,
 • oddaljenost javne infrastrukture (šole, javni potniški promet, medicinski objekti, trgovine, banke,…),
 • komunalni in drugi priključki (vodovod, kanalizacija, telefon, internet, kabelska televizija,…),
 • starost nepremičnine,
 • ohranjenost nepremičnine,
 • pravno stanje,
 • dostop,
 • število razpoložljivih parkirnih mest,
 • razporeditev prostorov,
 • opremljenost,
 • idr.

Vsak izmed naštetih dejavnikov lahko dviguje ali znižuje ceno, odvisno ali deluje pozitivno ali negativno. Npr. hiša, ki nima urejenega ustreznega dostopa, ima nižjo ceno kot primerljiva z urejenim dostopom.

Najbolj zanesljivo nam ceno oceni cenilec nepremičnin. Upošteva različne dejavnike, nato pa na osnovi pravil in izkušenj oceni vrednost nepremičnine. Pri tem se lahko zmotijo, največkrat tako, da nepremičnino podcenijo glede na razmere na trgu.

Oceno cene nepremičnine nam lahko poda tudi nepremičninski posrednik, ki deluje na področju, kjer je naša nepremičnina. Pozna razmere na trgu in ve, kakšni kupci iščejo nepremičnine in koliko so zanje pripravljeni odšteti.

Na koncu se moramo vedno sami odločiti o postavljeni ceni. Če nimamo nasveta strokovnjakov, potem najlažje ocenimo primerno ceno tako, da pregledamo podobno ponudbo na trgu, določimo povprečno ceno nato pa ugotovimo ali je naša nepremičnina nad ali pod povprečjem. Seveda je to zelo zahtevno in rado prihaja do napak.

Najpogostejša napaka je, da se zaradi čustvene navezanosti oceni, da je nepremičnina v nekaterih pogledih boljša od drugih in posledično pride do nerealnega dvigovanja cene. Kupci to hitro opazijo, saj si ogledajo več sorodnih nepremičnin in hitro razvijejo občutek za precenjene nepremičnine. Zaradi tega je bolje, da ceno določi strokovnjak.

Druga napaka, ki jo prodajalci pogosto naredijo, je neupoštevanje barantanja. Barantanje pri nas ni tako razvito kot v nekaterih deželah, vendar pa se bo kupec lažje odločil za nakup, če mu uspe ceno znižati za nekaj odstotkov. To je treba pri določanju cene upoštevati, da jo lahko brez slabe vesti nekaj znižamo. To je zelo praktično v primeru, kadar imamo kupca, ki se odloča med dvema nepremičninama, ki sta mu enako všeč. Če eden izmed lastnikov popusti pri ceni, se bo odločil za njegovo nepremično.

Če ima nepremičnina postavljeno ustrezno ceno, se bo prodala v prvih nekaj tednih, v nasprotnem primeru pa se lahko prodaja zelo dolgo. Izjema so nepremičnine visokega cenovnega razreda in specifične nepremičnine po katerih je povpraševanje manjše.

Vrednotenje nepremičnin >>

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog