Vprašanja - Prodaja
Število ustreznih rezultatov: 1172
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
Prodaja nepremičnin brez nepremičninskega agenta (nada)
Imam registrirani s.p. z dejavnostjo: nakup in prodaja lastnih nepremičnin. Torej iščem ugodne in zanimive nepremičnine katere kupim z lastnim denarjem in jih dalje prodajam, tujim in domačim kupcem. V kupljene nepremičnine ne posegam gradbeno, torej jih ne obnavljam, včasih uredim parcelacijo ali uredim meje z geometrom, da je vse urejeno kot se spodobi. Zanima me ali bi za prodajo morala skleniti pogodbo o posredovanju z nepremičninskim agentom ali lahko prodajam svoje nepremičnine brez agenta, saj ne posredujem?... (SLONEP)
Kupnina (Darko)
Imam težavo, ki je nastala ob nestrokovni prodaji nepremičnine. S prodajo nepremičnine sem se srečal prvič. Prodajo nepremičnine sem zaupal nepremičninskim agencijam. Agencija iz Trsta je dejansko pripeljala kupca - italijansko podjetje, ki je plačalo aro. Bančna transakcija je potrebovala 3 dni, da je bila vidna na mojem bančnem računu. Nepremičninska agentka je pripravila predpogodbo, ki je sporna, saj je predpogodba bila spisana in podpisana v Trstu le v slovenskem jeziku. Kupec se je začel izgovarjati, da jo ne priznava, ker ni razumel kaj je podpisal. V predpogodbi je bilo zapisano, da v kolikor kupec ne nakaže celotne kupnine na prodajalčev transakcijski račun do konca avgusta lahko prodajalec odstopi od namere skleniti glavno pogodbo s kupcem. Zato je tudi notar pripravi tako kupoprodajno pogodbo v kateri piše, da je podpisana po plačilu celotne kupnine. Kupec se je oglasil eno jutro znotraj roka pri meni in mi povedal, da je danes zjutraj nakazal celotno kupnino na moj bančni račun. S seboj je imel že podpisano in poštempljano kupoprodajno pogodbo s strani njihovega podjetja. Zatrdil mi je, da je denar že na mojem računu, ali pa bo vsak čas. V zaupanju sem kupoprodajno pogodbo podpisal, pri meni doma in se odpravil plačati davek ter overit kupoprodajno pogodbo k notarju. K sreči se je na davčni zaustavilo, saj italiansko podjetje ni moglo kupiti nepremičnine, ker ni pridobilo slovenske davčne številke. V treh dneh so pridobili manjkajočo davčno številko, ta čas sem pa jaz spoznal, da nisem prejel nakazane kupnine 150.000 eur. Podjetje pa ima svoj izvod kupoprodajne pogodbe, v katerem je zemljiško knjižno dovolilo, na pogodbi tudi piše, da imajo pravico stalno prijavit in vseliti se v hišo in da s podpisom potrjujem, da sem prejel kupnino v celoti, spodaj pa je moj podpis. Podjetje mi na mojo željo ni želelo izdati potrdila, da mi nikoli niso plačali kupnine. Po dveh mesecih praznih obljubljanj, da bodo plačali kupnino sem zoper podjetje vložil kazensko ovadbo za veliko poslovno goljufijo za katero je zagrožena kazen od enega do deset let zapora. Kupoprdajna pogodba med mano in podjetjem je veljavna, in bom moral plačati davek prej ali slej, ko davčna izve zanjo. Zanima me pa sledeče, glede na to, da imam že z enik kupcem sklenjeno kupoprodajno pogodbo ali smem v tem trenutku skleniti kupoprodajno pogodbo s kakim drugim kupcem in prodati nepremičnino komu drugemu? Ali lahko podjetje tožim in od njih zahtevam plačilo neprejete kupnine?... (SLONEP)
Prodaja nepremičnine v tujini (Goran)
Na hrvaškem sem podedoval stanovanje po pokojni mami. Ker ga želim prodati, me zanima, če moram plačati davek v SLO na prodano vrednost.... (SLONEP)
Davek na promet nepremičnin (Tijana in Filip)
S patnerjem sva v fazi nakupa nepremičnine. Stanovanje za katerega se zanimava se prodaja v lastni režiji. Prodajalec je pravnik in njegovi pogoji ob prodaj so: 1. da se davek na promet nepremičnine razdeli na vsakega 1%. Njega kot prodajalca in naju kot kupca. 2. Da kupo-prodajno pogodbo pripravi njegova odvetniška pisarna. Sicer bi pa nama po njegovi dobri volji prevzel vse stroške povezane z notarjem, zemljiško knjigo, itd. Midva kot nepravnika se na takšne zadeve definitivno slabše spoznava, zato bi nama bilo v veliko pomoč, če bi lahko dobila menje, ali je takšna razdelitev za naju kot kupca smotrna, dobra ali je to nekakšen znak za dodatno previdnost. ... (SLONEP)
Ara (EVA)
S prodajalcem stanovanja smo se dogovorili za nakup stanovanjain ob tem dali aro v vrednosti 1200 EUR. Ob tem smo napisali samo potrdilo o plačilu are, ki ga ima samo kupec. Naknadno smo ugotovili da je poleg tega, da je stanovanje obremenjeno, tudi na tem naslovu firma prodajalca. Prodajalec sedaj zavlačuje z prodajo. Zanima me rok v kateri mora biti pogodba sklenjena in tudi če zaradi zamolčanih dejstev odstopim od pogodbe, kako je z vračilom are? ... (SLONEP)
Prodaja nepremičnine na Hrvaškem (MALIJA)
Oče je od leta 1970 lastnik nepremičnine na Hrvaškem. Danes nepremičnino prodaja. Kupec plača davek. Kupnina bo nakazana na TRR očeta v Sloveniji. Kaj je potrebno narediti v Sloveniji glede prijave prihodka? ... (SLONEP)
Ali je dopustno sodelovanje z več agencijami hkrati? (arual70)
Pozdravljeni, ali lahko jaz kot prodajalec stanovanja sodelujem z več nepremičninskimi agencijami ali se moram zavezati samo eni? Kako je potem s provizijo? ... (SLONEP)
Darilna ali kupna pogodba? (andreja)
Hči bi mi podarila 1/2 vikenda, kjer je solastnica, jaz pa bi njej v zameno podarila garsonjero. Kakšen način je za naju ugodnejši glede davkov? Vikend je dedovala po smrti očeta po 1.3.2002, jaz pa sem lastnica stanovanja od leta 1997. Hvala za odgovor. ... (SLONEP)
Prodaja polovice hiše na dražbi in posledice zame? (Nina)
Sem lastnica 1/2 hiše, drugo 1/2 hiše pa sta lastnika zastavila pod hipoteko. Njihova polovica hiše se bo prodajala na javni dražbi. Hiša ni razdeljena in po mojem mnenju ni deljiva. Kaj se bo dogajalo z mojo polovico, ker nimam denarja da bi uveljavljala predkupno pravico. ... (SLONEP)
Kako naj izbrišem prepoved odsvojitve in obremenitve iz ZK? (tine)
Rad bi podaril ali prodal zemljišče za hišo prijatelju, vendar imam vpis v ZK vpisan prepovedi in odtujitve. Zadeva je stara 30 let, ali se po tem času, da prepoved kako izpodbijati, ali moram z vsemi doseči dogovor o prodaji. ... (SLONEP)
Ali sem dolžan plačati provizijo nepremičninski agenciji tudi, če pogodba o posredovanju ni bila pisna? (johny)
Kupujem stanovanje preko agencije, katere kupnino sem že plačal. Agencija je pogodbo uredila in še nekaj dela zraven, vendar pogodbe o posredovanju nisem dobil, kaj šele, da bi jo podpisal. Agencija zahteva provizijo 1,5 procenta. Bil je samo dogovor za 1,5 procenta od pogodbene cene, ne pa podpis pogodbe o posredovanju. Zanima me, ali sem dolžan plačati provizijo? ... (SLONEP)
Prodaja solastniškega deleža brez soglasja solastnikov? (solastnica)
Stavbno zemljišče je razdeljeno med tri lastnike, ki so v ZK vpisani po deležih. Zemljišče uradno ni razparcelirano, vsak pa uporablja en del parcele. Ali lahko eden od lastnikov proda svoj delež brez soglasja drugih dveh? ... (SLONEP)
Kakšna rešitev je mogoča zaradi napačne označbe stanovanja v pogodbi? (Igor Mlakar)
Leta 2005 smo kupili stanovanje na Viču. Pogodba je bila napisana za stanovanje številka 5 v večstanovanjski stavbi. Pri nakupu in podpisu pogodbe pa smo bili precej nepazljivi, saj smo šele pred kratkim ugotovili, da smo lastniki drugega stanovanja (po vsej verjetnosti številka 4 iste stavbe). Zanima me, kako se lahko to uredi? Za odgovor se vam najlepše zahvaljujem. ... (SLONEP)
Davek od prodaje nepremičnine? (marta)
Prodala bom stanovanje v katerem živim že 25 let, zato me zanima, kolikšen bo davek od prodaje le-tega. Ali mogoče ravno tako 2%? ... (SLONEP)
Davek na kapitalski dobiček pri prodaji nepremičnine in znižanje davčne osnove? (Milena)
Decembra 2006 smo kupili stanovanje za 104.000 eur in ga letos maja prodali za 120.000 eur. Nihče ni bil prijavljen tam stalno, samo začasno. Stanovanje smo v celoti renovirali (sami) in nekaj računov imamo, nekaj imamo samo predračunov in dobavnic. Če ne želimo plačati kapitalskega dobička, moramo prinesti za cca 11.000 eur računov. Čeprav smo v stanovanje vložili več, nimamo toliko računov. Na kakšen način oni pregledujejo te račune in kaj je v bistvu veljavno. Kaj lahko naredimo, da ne bi plačali davka, saj smo dejansko v stanovanje veliko vložili in mi je zdaj res težko plačati še kapiatalski dobiček, če dejansko na stanovanju nismo nič zaslužili, le ceno smo mu dvignili. ... (SLONEP)
Razpolaganje z zemljiščem zaščitene kmetije? (Matjaž)
Ob moji hiši je zemljišče zaščitene kmetije. Del, cca 30 m2, uporabljam že sedaj za parkiranje in prehod. Zanima me, kakšne imam možnosti, da pogodbeno uredim to stanje. ... (SLONEP)
Kako rešiti hišo pred prodajo na javni dražbi? (Reševanje hiše)
Prijateljica je s kreditom postavila hišo. Ker je izgubila službo, ni mogla več plačevati kredita in se je banka usedla na hišo. Ker ni več kreditno sposobna, hiše pa ne želi prodati, jo zanima, na kak način se še da rešiti ta problem. Hiša je že tik pred dražbo. ... (SLONEP)
Prijavljeno stalno in začasno bivališče pri plačilu davka na kapitalski dobiček? (Andrej)
Kako je z davkom na kapitalski dobiček pri prodaji stanovanja, če imam stalno bivališče v tem stanovanju prijavljeno cca. 5 let, vendar sem do pred dvema letoma imel prijavljeno na starem naslovu še začasno bivališče? Ali mora biti izpolnjen tudi pogoj, da mora miniti 3 leta od začasne prijave drugje? ... (SLONEP)
Izgubljena kupoprodajna pogodba-kaj storiti? (lili)
V letu 2004 je bila sklenjena kupoprodajna pogodba - nakup 1-sobnega stanovanja s 4 dediči. V ZK stanovanje ni bilo takoj vpisano, ker je bilo potrebno urediti še zadeve z garažo. V letu 2010 se je začel postopek vpisa, vendar je eden izmed dedičev medtem umrl. S tremi dediči so zadeve potekale v redu in je ta delež vpisan v ZK in izdan tudi sklep. Četrti dedič je umrl, njegov sin pa je ta original izgubil in celo napisal drugega in zahteval, da ga podpišem in mu ga vrnem! Kaj v takem primeru storiti - postopek? Kopijo overjene KP pogodbe imam. ... (SLONEP)
Na kaj naj bom pozoren pri nakupu stanovanja pod hipoteko? (kupec)
Zanimam, se za nakup stanovanja, ki je pod hipoteko, kjer je sicer hipoteka 40.000 EUR, cena stanovanja pa 70.000 EUR, poleg tega ima prodajalec še na to stanovanje nekaj neplačanih računov z strani vzdrževanja. Vsi ti računi in hipoteka ne presegajo vrednosti stanovanja. Zanima me sledeče, ali so lahko kakšne komplikacije pri nakupu in poznejšem vpisu v zemljiško knjigo pri takem nakupu stanovanja. Na banki so mi odgovorili, da to ne predstavlja problema, če so prisotna vsa dokazila od upnikov in zadnje fakture z veljavnimi datumi. Nakup se bo izvedel preko nepremičninske agencije in banke. Na kaj moram biti pazljiv? ... (SLONEP)
Ali imam pravico do provizije po odstopu od nakupa? (DELTA)
Prosim za pravniški nasvet glede naslednje zadeve. V letu 2008, mesec marec, sem kot posrednik za nepremičnine ponudil parcelo za izgradnjo trgovskega centra podjetju. Po 3-4 mesecih razčiščevanja, so izrazili pripravljenost kupiti nepremičnino (zemljišče in zapuščene tovarniške hale). Zadeva je prišla tako daleč, da je na sestanku med prodajalcem in kupcem prišlo do ustnega dogovora, da otvoritev trgovskega centra mora biti 26. Decembra 2008. Med urejanjem papirjev in usklajevanjem pogodbe, je kupec začel z maratonskimi nesmiselnimi zahtevami glede zmanjševanja cene nepremičnine, kakor tudi dodatno izgradnjo sedaj tega in onega poslovnega partnerja kupca na isti lokaciji (pomeni 2 različni dejavnosti). Nakar se je nekaj mesecev izmotaval glede plačil in prevzema objekta , hkrati pa je naročeval izdelavo projektov, zahteval je celo pridobitev gradbenega dovoljenja za rušenje starih objektov. Tako so minevali meseci in leta, dokler nismo prišli do meseca novembra 2010, ko je kupec zahteval kot definitiven pogoj, da prodajalec financira izgradnjo objekta. Prodajalec je uredil kreditno linijo in pričakoval podpis pogodbe. No presenečenje ob vsem zavlačevanju pa pride v mesecu marcu, ko kupec po 3 letih enostavno iz svojih neupravičenih razlogov enostransko odstopi od podpisa pogodbe in nakupa nepremičnine. Prodajalcu je povzročil za cca 210.000 € stroškov. Ali imam kot nepremičninski agent pravico do provizije od kupoprodajne pogodbe in kolikšna je lahko? Kako je s stroški potovanj na sestanke v tujino, kjer je sedež kupca? Sklenil pa se je ustni dogovor, kjer je kupec potrdil nakup in celo določil rok izgradnje. Ali imam pravico do izplačila posredniške provizije, ker smatram da je pogodba sklenjena, ko kupec tudi ustno potrdi nakup, oz do kolikšne provizije sem po EU zakonodaji upravičen? V kolikor nisem upravičen do celotne provizije, ali sem upravičen do plačila vseh stroškov (telefon, prevozi, potovanja..) in določenega minimalnega zneska penalov za enostranski odstop s strani kupca in kolikšen je ta procent po EU Zakonodaji. Za vaš odgovor se vam zahvaljujem. ... (SLONEP)
Ali je mogoče vzpostaviti hipoteko brez vednosti dejanskega lastnika? (Katja)
Leta 2003 je mama od slovenskega gradbenega podjetja kupila stanovanje v bloku (takrat novogradnja) in ga tudi v celoti plačala z gotovino. Ima overjeno kupoprodajno pogodbo. Leta 2006 je dobila še nek dodatek k pogodbi in potem bi lahko nepremičnino vpisala v ZK. Vendar takrat tega še ni storila, ker ni vedela, da je to nujnega pomena. Letos marca pa je na sodišče vložila predlog za vpis nepremičnine v ZK. Pred nekaj dnevi pa je dobila obvestilo, da gre podjetje od katerega je stanovanje kupila v stečaj in da je treba na sodišče predložiti vso dokumentacijo v zvezi z lastništvom, da se bo stečajni upravitelj na podlagi tega odločal o izločitvi nepremičnin iz stečajne mase. Ko je danes poklicala na ZK, da bi preverila, kako daleč je zadeva v zvezi z vpisom, so ji rekli, da bo še trajalo, ker naj bi bili na njenem stanovanju dve hipoteki upnikov. Zanima me, ali je možno na nepremičnino, ki je prosta vseh bremen, ni pa vpisana v ZK, dati hipoteko in jo dati v stečajno maso. ... (SLONEP)
Ali je varen nakup stanovanja, ki je pod hipoteko, a je izbrisna pobotnica že izdana? (Nataša)
Naša situacija je sledeča, kupujemo stanovanje, V ZK je še pod hipoteko, sicer je prodajalec kredit že poravnal. Izbrisna pobotnica je s strani banke že izdana. Kakšen je najboljši način za nakup tega stanovanja? Ali je varno skleniti pogodbo, jo skupaj z overjeno originalno pobotnico deponirati pri notarju, in ko bo prodajalcu nakazan zadnji del kupnine, predlagamo hkrati z izbrisom hipoteke tudi vpis lastninske pravice na kupca? Kako se v praksi rešujejo takšni primeri?  ... (SLONEP)
Ali je mogoč odkup občinskega zemljišča za ureditev parkirnih prostorov? (vilma)
Vljudno prosim za vaš nasvet. Dejstva so sledeča: - sem etažni lastnik v starejšem bloku s petimi stanovanji - blok praktično nima parkirnih prostorov - problema do sedaj ni bilo, ker smo stanovalci parkirali na pločniku pred blokom - problem je nastal sedaj, ko občinski redarji kontrolirajo stoječi promet in kaznujejo tak način parkiranja - stavbi pripada funkcionalno zemljišče v izmeri 360 m2 - izgradnja parkirišča na tem zemljišču bi zahtevala večje posege, saj zemljišče ni ravno. V neposrednji bližini stoji tudi manjša stolpnica s cca 30 stanovanji - občina pa je lastnik sosednje parcele. Izgradnja parkirišča na delu te parcele praktično ne bi zahtevala nobenih odkopov. Parkiranje na tem delu tudi ne bi motilo stanovalcev v stolpnici. Ta del občinskega zemljišča je popolnoma neizkoriščem in ni uporaben v nobene druge namene. Ali je možna zamenjava dela parcele funkcionalnega zemljišča z delom občinskega zemljišča in kak je postopek. Prav tako prosim za odgovor ali ima občina možnost odprodaje tega dela zemljišča stanovalcem bloka? ... (SLONEP)
Ali je ravnanje nepremičninske agencije korektno? (PROVIZIJA-EKSKLUZIVNOST)
Je dovoljeno, da nepremičninska agencija od vseh nas (kupec+prodajalec) zahteva provizijo, kljub temu, da nismo kupili stanovanja preko njih. Nepremičninski posrednik naju je močno zavajal, češ, da se ničesar ne obvezujeva, na koncu pa nama je podtaknil ekskluzivno pogodbo. Po vsej verjetnosti bova tožila celotno agencijo, za vse muke, ki so nam jih zadali. Zavajali so naju in seveda jih bova spravila tudi v medije. ... (SLONEP)
Ali moramo res plačati še zemljišče, če smo že kupili stanovanje, ki stoji na njem? (Ss_Hh)
Mene pa informativno zanima, ali moramo res plačati še zemljišče, če smo že kupili stanovanje, ki stoji na njem? Stanovanje v tem bloku (naše) je namreč že plačano? Je malce 'nefer', da se nekaj plača, če je že tvoje? ... (SLONEP)
Vzdrževanje občinske parcele in odkup? (vzdrževalec)
Že 50 let vzdržujemo občinsko parcelo (kosimo, urejamo, obrezujemo, popravilo škarp, ...). Parcela nima drugega dostopa kot čez našo hišo. Ker nam sedaj Občina želi to parcelo prodati in mi jo želimo kupiti, me zanima, ali lahko na podlagi dolgoletnega vzdrževanja vsaj malo znižam ceno parcele (kot neke vrste kompenzacija)? Za odgovor se vam že vnaprej zahvaljujem. ... (SLONEP)
Prodaja deleža stanovanja v tujini? (eukanub1)
Po materi sem podedovala 1/3 stanovanja v Sarajevu, sedaj pa bi ta delež rada prodala. Drugi dve tretjini imata v lasti hčerki od maminega partnerja, ki živita na Nizozemskem. Naj omenim, da sta mati in njen partner že umrla. Rada bi, da mi svetujete, kako naj se prodaje lotim, saj ti dve lasnici nista zaiteresirani niti za prodajo, niti za to, da me izplačata. h ... (SLONEP)
Ali je potrebno uporabno dovoljenje? (Manete)
Kupujemo stanovanje v 4-stanovanjski hiši (novogradnja oz. rekonstrukcija starejše hiše), ki pa še nima uporabnega dovoljenja. Prodajalec nam je zagotovil, da bo le-tega pridobil, takoj ko bodo končana vsa dela, ki so določena po projektu (nadstrešek pred hišo, ograja pred dvoriščem itd.). Hiša je že dokončana, stanovanja vpisana v ZK, prav tako etažirana. Nepremičninski agent, ki posreduje pri prodaji, nam zatrjuje, da uporabno dovoljenje ni potrebno. Kljub temu, da prodajalec pravi, da bo uporabno dovoljenje pridobil, ne želimo podpisati pogodbe, preden bo le-to pridobljeno, saj nas skrbi, da bi se lahko vmes kaj zapletlo. Zanima me, ali je kakšna zakonska dolžnost prodajalca, da ob prodaji stanovanja zagotovi uporabno dovoljenje? Zanima me še, ali ni sporno, da nepremičninski agent pravi, da le-to ni potrebno? ... (SLONEP)
Vpis v zemljiško knjigo? (prodajna pogodba po 8 letih)
Podala sem zemljo leta 2003. Pogodba o prodaji je bila sklenjena s podpisom in prejemom kupnine zemlje pri notarju. Takrat smo se zmenili (skupaj s sestro, ki je bila lastnik zemlje skupaj z mano) s kupci, da bodo kupci uredili vpis zemlje v zemljiško knjigo. Sedaj sem dobila iz davčne papirje, da sem še zmeraj lastnik jaz, saj vpisa ni bilo. Pogodba pa leta 2003 ni bila overjena, saj na njej ni žiga notarja. Sedaj me zanima, če je ta pogodba še zmeraj veljavna po 8 letih, glede na to da ni bil urejen vpis v zemljiško knjigo?  V pogodbi je navedeno, da prepis naredi katerikoli (kupec, lastnik), s podpisom pogodbe pa smo takrat pooblastili notarja. Mi lahko prosim poveste kdo je lastnik te zemlje in kdo jo ima pravico izkoriščat? Zemljo sem hotel prodati, vendar me sedaj novi lastnik toži, da je zemlja njegova, v zemljiški knjigi pa sem lastnica jaz. Kaj naj naredim? ... (SLONEP)
Stran: 1 2 3 4 5 6 7 ...
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog