Samostojna prodaja nepremičnine

Prodaja nepremičnine je zahtevno delo. Najprej objavimo oglase v različnih oglasnikih in čakamo na kupce. Ko imamo kupca, moramo z njim podpisati pogodbo in mu ob izročitvi kupnine predati nepremičnino.

Nepremičnino oglašujemo, da s tem obvestimo zainteresirane kupce. Oglaševanje na radiu in televiziji ni smiselno, razen v primeru, da prodajamo tako veliko nepremičnino (večstanovanjsko stavbo, večjo površino pisarniških prostorov ipd.), da je strošek upravičen. Najcenejše je oglaševanje v različnih spletnih in tiskanih oglasnikih.

Oglaševanje v spletnih oglasnikih, kot je npr. Nepremičnine.net, je enostavno, brezplačno za fizične osebe in ima velik odziv. Oglas je dostopen takoj po vnosu in viden toliko časa, dokler ga ne umaknemo. Spletni oglasniki omogočajo obširno predstavitev nepremičnin, ki lahko vsebuje tudi več fotografij za nazornejšo predstavitev. Nepremičnino je mogoče iskati po različnih merilih, kar pomeni, da bo manj klicev kupcev, ki dejansko ne želijo takšne nepremičnine, kot jo prodajamo.

Slabost spletnih oglasnikov je, da so dostopni le uporabnikom interneta, kar pomeni, da določen del potencialnih kupcev oglasa ne bo videl. Vendar je uporabnikov interneta vedno več, praktičnost spletnih oglasnikov pa je v primerjavi s tiskanimi oglasniki mnogo večja.

Oglaševanje v tiskanih oglasnikih zahteva določena sredstva. V najboljšem primeru moramo kupiti oglasnik, da lahko oddamo oglas. Glede na to, da se nepremičnina lahko prodaja tudi več mesecev, lahko stroški oglaševanja dosežejo precejšnjo vrednost, še posebej, če oglašujemo v več oglasnikih.

Pri oglaševanju v tiskanih oglasnikih smo omejeni s številom besed. Oglas je kratek, večinoma vsebuje le najbolj pomembne podatke kot so leto gradnje, velikost, lokacija, cena in nekaj skopih podatkov o nepremičnini. Oglas je težko berljiv zaradi drobnih črk, iskanje pa je zahtevno, saj zaradi narave tiskanih oglasnikov ni mogoče napraviti podrobnih kategorij.

Prednost tiskanih oglasnikov je, da sežejo tudi do ljudi, ki ne uporabljajo interneta. To je pomembno, če iščemo kupce v okolju, kjer internet ni razširjen, ali pa med starejšimi ljudmi.

Tretja oblika oglaševanja je t.i. oglaševanje od ust do ust. Med znanci in prijatelji razširimo vest, da prodajamo nepremičnino in povprašamo, ali poznajo nekoga, ki kupuje nepremičnino. Takšen način oglaševanja je zelo omejen in nezanesljiv, vsekakor pa je vredno poskusiti.

Najbolj zanesljiv način iskanja kupcev je uporaba vseh zgoraj opisanih načinov oglaševanja. Na tak način bomo dosegli največji krog potencialnih kupcev.

Ko oddamo oglase, bo verjetno kmalu začel zvoniti telefon. Ljudje bodo spraševali različne stvari. Klicev bo lahko zelo veliko. Bistvenega pomena je, da na klice vestno odgovarjamo, pri tem pa smo prijazni. Z neprijaznostjo lahko preženemo morebitne kupce. Zainteresirani klicatelji se bodo dogovorili za ogled nepremičnine. Ogledov je lahko veliko in nam bodo vzeli veliko časa. To je lahko problematično, če je nepremičnina oddaljena in bomo imeli veliko stroškov s prevozom. Tudi časovno se bomo morali prilagajati kupcem, kar pa je lahko problematično, če imamo redno službo. Kupci bodo spraševali veliko različnih stvari in si nepremičnino ogledovali tudi uro ali več (odvisno od velikosti). Med njimi bo veliko neresnih, s katerimi bomo tratili čas. Vse to moramo vzeti v zakup pred prodajo. Zaradi dolgotrajnosti prodaje, je pogosto enostavneje najeti nepremičninsko agencijo, ki bo sama organizirala oglede in se ukvarjala z neresnimi kupci.

Ko dobimo resnega kupca, se z njim dogovorimo za ceno in prevzem nepremičnine. Pri ceni moramo biti previdni. Če ni preveč povpraševanja, potem lahko ceno spustimo za nekaj odstotkov, vendar pa pri tem ne pretiravajmo, saj bomo lahko v želji, da nepremičnino na vsak način prodamo, pristali na prenizko ceno.

Ko je cena dogovorjena se pripravi in podpiše pogodba. Ta del prodaje je najbolj smiselno izvesti ob pomoči dobrega odvetnika, ki pozna nepremičninsko zakonodajo. Pogodba mora biti v skladu z veljavno zakonodajo. Prodajalec je namreč odgovoren za vse pravne napake v postopku prodaje. To pomeni, da mora prodajalec jamčiti, da nepremičnina ni v lasti tretje osebe ali da tretja oseba nima drugih pravic v povezavi z nepremičnino. Če kupec izgubi nepremičnino zaradi pravne napake v postopku, mu mora prodajalec povrniti v so škodo.

Resnost nakupa nepremičnine kupec potrdi z aro.

Več o ari >>

Ko je podpisana pogodba in izročena ara, se smatra, da je nepremičninski posel potrjen. Kupec mora prodajalcu le še izročiti kupnino, prodajalec pa kupcu nepremičnino. Do tega naj bi prišlo istočasno.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog