Vprašanja - ProdajaAra

VPRAŠANJE:

S prodajalcem stanovanja smo se dogovorili za nakup stanovanjain ob tem dali aro v vrednosti 1200 EUR. Ob tem smo napisali samo potrdilo o plačilu are, ki ga ima samo kupec. Naknadno smo ugotovili da je poleg tega, da je stanovanje obremenjeno, tudi na tem naslovu firma prodajalca. Prodajalec sedaj zavlačuje z prodajo. Zanima me rok v kateri mora biti pogodba sklenjena in tudi če zaradi zamolčanih dejstev odstopim od pogodbe, kako je z vračilom are?

(EVA)


ODGOVOR:

Pisna oblika je sicer obvezna oblika prodajne pogodbe, kljub temu pa ni potrebno, da ima ta pogodba vse elemente, se pravi velja, da je dogovor o nakupu nepremičnine v veljavi v delu, glede katerega sta stranki že dosegli soglasje.

V vašem primeru ste dosegli soglasje glede cene in predmeta nakupa, ki sta hkrati tudi bistveni sestavini prodajne pogodbe, zato lahko domnevamo, da je bila pogodba sklenjena.

Glede na to, da je bila pogodba sklenjena je mogoče postopati tako, da:
- prodajalcu pisno postavite rok za sklenitev pogodbe ali
- odstopite od pogodbe zaradi bistveno spremenjenih okoliščin.

Strogo pravno gledano odstop zaradi spremenjenih okoliščin (ker navajate obremenitev, poslovni naslov) najbrž ne bi vzdržal, saj je kot prvo zemljiška knjiga javna knjiga (šteje se, da je vsakdo seznanjen z dejstvi vpisanimi v zemljiško knjigo), kot drugo pa je poslovni naslov podjetja mogoče odjaviti tako, da kot lastnik pošljete obvestilo sodišču. Odjava naslova je prav tako brez stroškov.

Zaradi navedenega se pri rešitvi vaše situacije bolj nagibamo k prvi možnosti - torej k pisnemu pozivu (priporočeno po pošti) prodajalcu, v katerem prodajalcu postavite rok za sklenitev pogodbe in ga opozorite, da boste v nasprotnem primeru šteli, da je dogovor razvezan in zahtevali vračilo vplačane are.

V primeru, da prodajalec are ne bo vrnil prostovoljno, bo potrebno pred sodiščem vložiti tožbo.
 

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.
ePravnik d.o.o.

08.12.2015 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog