Vprašanja - ProdajaAli je varen nakup stanovanja, ki je pod hipoteko, a je izbrisna pobotnica že izdana?

VPRAŠANJE:

Naša situacija je sledeča, kupujemo stanovanje, V ZK je še pod hipoteko, sicer je prodajalec kredit že poravnal. Izbrisna pobotnica je s strani banke že izdana. Kakšen je najboljši način za nakup tega stanovanja? Ali je varno skleniti pogodbo, jo skupaj z overjeno originalno pobotnico deponirati pri notarju, in ko bo prodajalcu nakazan zadnji del kupnine, predlagamo hkrati z izbrisom hipoteke tudi vpis lastninske pravice na kupca? Kako se v praksi rešujejo takšni primeri? 

(Nataša)


ODGOVOR:

Menimo, da takšen nakup ni tvegan. Vseeno pa lahko dostavite (ali prodajalec) izbrisno pobotnico notarju že sedaj, da preveri, ali bo izbris hipoteke šel gladko skozi oz. če je pravilno sestavljena. Ni razloga, da izbrisa hipoteke ne bi vložili kar takoj, saj slednje ne pogojuje nakupa, če je kredit že odplačan. V nadaljevanju pa se s prodajalcem dogovorita, če želita hkratno izpolnitev obveznosti, da notar, ob vašem nakazilu kupnine, hkrati vloži v ZK že pripravljen Zk predlog s pogodbo, ki vsebuje pravilno intabulacijsko klavzulo.

 

18.06.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog