Vprašanja - ProdajaAli je mogoč odkup občinskega zemljišča za ureditev parkirnih prostorov?

VPRAŠANJE:

Vljudno prosim za vaš nasvet. Dejstva so sledeča: - sem etažni lastnik v starejšem bloku s petimi stanovanji - blok praktično nima parkirnih prostorov - problema do sedaj ni bilo, ker smo stanovalci parkirali na pločniku pred blokom - problem je nastal sedaj, ko občinski redarji kontrolirajo stoječi promet in kaznujejo tak način parkiranja - stavbi pripada funkcionalno zemljišče v izmeri 360 m2 - izgradnja parkirišča na tem zemljišču bi zahtevala večje posege, saj zemljišče ni ravno. V neposrednji bližini stoji tudi manjša stolpnica s cca 30 stanovanji - občina pa je lastnik sosednje parcele. Izgradnja parkirišča na delu te parcele praktično ne bi zahtevala nobenih odkopov. Parkiranje na tem delu tudi ne bi motilo stanovalcev v stolpnici. Ta del občinskega zemljišča je popolnoma neizkoriščem in ni uporaben v nobene druge namene. Ali je možna zamenjava dela parcele funkcionalnega zemljišča z delom občinskega zemljišča in kak je postopek. Prav tako prosim za odgovor ali ima občina možnost odprodaje tega dela zemljišča stanovalcem bloka?

(vilma)


ODGOVOR:

Vedno je možna menjava/odkup nepremičnin, vendar morajo o tem doseči soglasje lastniki nepremičnin, ki z njimi edini razpolagajo.

Svetujemo vam, da vsi etažni lastniki svojo namero pisno sporočite vaši Občini in jih prosite za sodelovanje. Občina lahko predvidi razpolaganje s svojimi zemljišči v letnem načrtu razpolaganja s stvarnim premoženjem, ker jo zavezuje Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin.

Še pred izvedeno menjavo nepremičnin se na občini pozanimajte, če je gradnja parkirišča na želenem zemljišču sploh mogoča.

02.06.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog