Dokumentacija potrebna za izvedbo vzdrževalnih del

Zob časa objektom ne prizanaša. Da bi bil objekt primeren za bivanje še dolgo časa, moramo vsake toliko časa obnoviti njegove posamezne dele. To so vzdrževalna dela, ki jih delimo na investicijska vzdrževalna dela in redna vzdrževalna dela. Za ta dela na objektu ne potrebujemo gradbenega dovoljenja.

Investicijska vzdrževalna dela

Mednje uvrščamo izvedbo popravil, gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjamo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza.

Med investicijska vzdrževalna dela sodijo:

 • namestitev sončnega zbiralnika ali sončnih celic;
 • namestitev toplotne črpalke;
 • namestitev vetrnice za proizvodnjo električne energije;
 • izvedba vrtine za geosondo;
 • namestitev klima naprav;
 • izvedba notranjih instalacij;
 • izvedba klančin za dostop v objekt;
 • ureditev dvorišč;
 • vgradnja strešnih oken;
 • namestitev hišnih TV anten.

Redna vzdrževalna dela

Redna vzdrževalna dela vključujejo manjša popravila in dela na objektu ali v prostorih, ki so v objektu. Z vzdrževalnimi deli ne spremenimo zmogljivosti inštalacij in tehnoloških naprav ter ne posegamo v konstrukcijo objekta. Poleg tega s temi deli ne spremenimo zmogljivosti, velikosti, namembnost in zunanjega videza objekta.

Med redna vzdrževalna dela sodijo:

 • pleskanje;
 • popravilo vrat in oken;
 • zamenjava poda;
 • zamenjava stavbnega pohištva s pohištvom enakih dimenzij.
Nastanek besedila: oktober 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog