Dokumentacija za obnovo spomeniško zaščitenih objektov

Če imamo v lasti nepremičnino starejšega datuma, je lahko ovrednotena kot kulturna dediščina ali razglašena za kulturni spomenik. Informacije o statusu objekta je mogoče dobiti na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Podatke o stanju nepremičnine lahko pridobimo v Registru kulturne dediščine, kjer ima vsaka vpisana enota svojo evidenčno številko – EŠD. V preteklosti se je pogosto dogajalo, da so se tovrstni objekti obnavljali nestrokovno. Tako so se vgrajevala bela PVC okna namesto lesenih, napeljava različnih instalacij pa je pogosto okrnila videz objekta. S takimi posegi je bila lastnost kulturne dediščine v veliki meri prizadeta, marsikaterih posledic neestetskih posegov pa ni mogoče popraviti.

Če želimo obnoviti ali prenoviti objekt, ki je vpisan v register, moramo pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Pred posegom moramo predložiti informacije o vrsti posega, načinu izvedbe, osnovne podatke o legi objekta in predložiti vso zahtevano dokumentacijo. Zavod nam bo na osnovi teh podatkov izdal kulturno-varstvene pogoje ali smernice, ki določajo zahteve, ki jih mora izpolnjevati projektna dokumentacija.

Če med prenovo naletimo na nove, neodkrite in zanimive detajle kot so na primer stenske poslikave, moramo o tem obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine. Tudi za vsa vzdrževalna dela moramo pridobiti pogoje in soglasje Zavoda.

Kot lastniki objektov, ki so spomeniško zaščiteni, smo upravičeni do brezplačnih pojasnil, nasvetov in navodil pristojne organizacije v zvezi z lastnostmi, družbenim pomenom, ohranitvijo in vzdrževanjem dediščine.

Nastanek besedila: oktober 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog