Potrebna dokumentacija ob rekonstrukciji objekta

Rekonstrukcija objekta po veljavni zakonodaji predstavlja izvedbo del, pri kateri se velikost in prostornina objekta ne spremeni za več kot 10 %. Med rekonstrukcijska dela štejemo vse posege v nosilno konstrukcijo stavbe in tiste posege s katerimi spremenimo zunanji videz objekta.

Med takšna dela sodi podiranje sten, večanje odprtin, vgradnja večjih oken ali vrat, vgradnja armiranobetonskih plošč, spreminjanje lokacije stopnišč, poseganje v strešno konstrukcijo in podobno. Za rekonstrukcijo potrebujemo gradbeno dovoljenje.

Kadar preurejamo nebivalno podstrešje v bivalno mansardo in ne posegamo v nosilno konstrukcijo zgradbe, gradbenega dovoljena ne potrebujemo. Moramo pa zahtevati spremembo namembnosti, saj del objekta spremeni svojo namembnost.

Nastanek besedila: oktober 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog