Dokumentacija potrebna za nadomestno gradnjo

Gradnjo novega objekta na mestu, kjer je prej stal dotrajan objekt, ki smo ga odstranili, obravnavamo kot novogradnjo. Zato moramo preveriti ali je, glede na prostorske načrte občine, novogradnja možna. Do leta 2008 je bila v primeru nadomestne gradnje velikost in oblika hiše vnaprej določena. Danes ima novogradnja lahko drugačne dimenzije in obliko. Pogoje, ki jih moramo upoštevati, pridobimo iz občinskih prostorskih načrtov ali druge ustrezne prostorske dokumentacije.

Razlogi za odstranitev objekta so največkrat njegova dotrajanost, neustrezanje sodobnim potrebam ali finančni vidiki. Stroški obnove starejše hiše lahko hitro presežejo višino stroškov gradnje novega objekta. Prednost gradnje hiše na parceli, kjer je že stala ali še stoji hiša je, da je parcela komunalno opremljena in niso potrebni novi priključki za elektriko in telekomunikacije.

Če želimo zgraditi novo hišo na mestu, kjer smo ali bomo odstranili dotrajan objekt, moramo najprej izdelati projekt za odstranitev starega objekta in nato še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI) ter načrte za gradnjo novega. Za oba posega moramo pridobiti dve ločeni gradbeni dovoljenji – gradbeno dovoljenje za rušitev in gradbeno dovoljenje za zidavo.

Nastanek besedila: oktober 2009.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog