Vodič

Soba brez oken?


Kako pomembna je naravna svetloba za kakovost bivanja, verjetno ni potrebno posebej poudarjati. Zato je še toliko bolj presenetljivo, da tudi pri nas obstajajo stanovanja, v katerih so sobe, ki nimajo oken. V nekaterih primerih gre celo za novogradnje, zato se lahko ob takšnih stanovanjih upravičeno vprašamo, ali se niso investitorji v želji po dodatni sobi v stanovanju šele kasneje odločili za dodatno steno in s tem dodaten prostor – in ta je tako majhen, da vanj komaj stisnemo otroški pograd ali pisalno mizo. Vendar pa s takšnim prostorom ni prav nič narobe, dokler njegova širina in dolžina ustrazata zakonu, v sobo pa prihaja naravna svetloba posredno oziroma iz drugega prostora.
 

Kaj o svetlobi veleva zakon?

Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj najprej veleva, da morajo biti prostori, ki so namenjeni bivanju in spanju, široki 1,90 metra ali več. V primeru, da je prostor osvetljen samo s krajše strani, pa širina ne sme biti krajša od polovice dolžine.

Prostor, ki je ozek in poleg vsega še neosvetljen, torej zagotovo ne more biti ponujen kot bivalni ali spalni prostor – torej takšna ne sme niti ne otroška soba, ne kabinet, ne spalnica!

Pravilnik za prostore, namenjene pripravi hrane, ter bivalne in spalne prostore, zahteva osvetljenost z naravno svetlobo. Ta je lahko neposredna, torej s svetlobo v prostor skozi okna in druge steklene površine, ki morajo po kvadraturi dosegati vsaj 20% tlorisne površine prostora (upoštevajo se le deli steklenih površin, ki so več kot pol metra oddaljeni od tal, torej npr. le zgornji del vrat na teraso ali balkon). Kadar prihaja naravna svetloba v prostor zgolj z ene strani, je omejena njegova globina – dovoljena je do trikratnika svetle višine prostora.

Prav tako se lahko poskrbi za posredno osvetlitev prostora, kjer pride naravna svetloba v sobo skozi drug prostor. Tako imamo na primer lahko prostor brez okna, v katerega prihaja naravna svetloba iz prostora z oknom skozi steklene elemente stene. V tem primeru morajo biti steklene površine v neposredno razsvetljenem prostoru večje, saj morajo v višini nad pol metra dosegati 20% tlorisne površine obeh prostorov, torej neposredno in posredno osvetljenega. Odprtine, namenjene posredni osvetlitvi drugega prostora (prostora brez okna), pa ne smejo biti manjše od potrebnih odprtin za sam neposredno osvetljen prostor.

Če povemo nekoliko bolj enostavno: Površina oken, ki bi se zahtevala za neposredno osvetljen prostor (če iz njena ne bi izhajal še neposredno osvetljen,), mora je enaka površini odprtin, skozi katere dostopa svetloba v drug prostor (neposredno osvetljen).

Vir: SLONEP

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog