Osnove

 • Ustava Republike Slovenije
  Celotno besedilo ustave Republike Slovenije.

 • Obligacijski zakonik
  Besedilo obligacijskega zakonika.

 • Zakonodaja s področja lastnine
  Pregled in besedila zakonov, ki opredeljujejo ravnanaje z lastnino: stvarnopravni zakonik, zakon o zemljiški knjigi, zakon o evidentiranju nepremičnin, zakon o dedovanju, zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč, zakonodaja o etažni lastnini.

 • Postopki
  Pregled zakonodaje, ki obravnava pravne postopke: Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o pravdnem postopku, Zakon o nepravdnem postopku.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog