Vprašanja - ZakonodajaAli smo upravičeni plačila upravne takse pri gradnji kot mlada družina?

VPRAŠANJE:

S fantom sva dala vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Slišala sva, da so mlade družine oproščene plačila upravne takse za izdajo gradbenega dovoljenja.
Veva tudi, da je pogoj starost staršev do 30 let, ali do 35let in še noben otrok ni šoloobvezen.
Jaz imam 29 let, fant 32. Imava sina starega 2 meseca. Trenutno živiva pri njegovih starših, s tem, da sva jaz in sin začasno prijavljena na tem naslovu.
Gospod na upravni enoti zahteva potrdilo o skupnem gospodinjstvo, kjer pa ni razvidno da sva s sinom tam prijavljenja (saj sva le začasno).
Zanima me, ali je res pogoj za mlado družino skupno gospodinjstvo? Kaj pa, če bi zaradi prostorske stiske živela vsak na svojem naslovu in bi želela graditi? Ali to ne spada med rešitve stanovanjskega problema?

Konkretno me zanima, kakšna dokazila potrebujeva za oprostitev plačila upravne takse za izdajo gradbenega dovoljenja kot mlada družina.
Hvala za odgovor.

Lp, Debby

(Debby)


ODGOVOR:

Pri izdajah gradbenih dovoljenj se uporablja taksna tarifa 39, ki med drugim tudi določa, da so plačila takse oproščene mlade družine, ki rešujejo svoj stanovanjski problem.

V Zakonu o upravnih taksah (ZUT) je tudi določeno, da se za mlado družino šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen.

Vir: www.gov.si


Kot dokazilo, kaj se šteje za mlado družino morate priložiti poročni list oz. potrdilo o skupnem gospodinjstvu ter rojstni list za otroke.

Vztrajajte na oprostitvi upravne takse, kajti zakon priznava oprostitev plačila gradbene takse za vse vrste oblik družine. Pojem mlade družine je potrebo razlagati v širšem smislu in ne restriktivno, kajti v tem primeru bi lahko prišlo do diskriminacije.

Ob opisanih zapletih vam svetujemo, da se kar direktno obrnete na Ministrstvo za okolje in prostor.

Lahko se posvetujete še s strokovnjakom.

Poglejte:

16.05.2005 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog