Novice - Cene nepremičnin

novica

GURS objavila podatke o cenah nepremičnin za 3. četrtletje 2010

Objavljeno dne 15.11.2010
Geodetska uprava RS je danes objavila četrtletno poročilo o povprečnih cenah nepremičnin za 3. četrtletje 2010. Rezultati analize sklenjenih cen nepremičnin (ki niso novogradnje) kažejo, da so se stanovanja v Sloveniji v tretjem četrtletju 2010 podražila za 2,6 %.

Cene stanovanj


Povprečna cena stanovanj v Sloveniji se je v tretjem četrtletju povečala za 2,6 % in je znašala 1.784 €/m2. Povprečna uporabna površina prodanega stanovanja – v vzorcu je bilo 1018 stanovanj – je znašala 51 m2. Povprečna cena je bila 7 % višja kot v tretjem četrtletju 2009. Do povišanja je prišlo predvsem na račun rasti cen stanovanj v Mariboru (5 %), Celju (4 %) in Kopru (9 %). V Kopru so se cene letos dvignile že za 17 %, kar je posledica večjega števila prodaj v starem mestnem jedru. Cene so se najbolj znižale na Dolenjskem in v Posavju, in sicer za 17 %. V Ljubljani je povprečna cena za stanovanje znašala 2.397 € in je bila za 2,1 % nižja kot v drugem četrtletju. Povprečno stanovanje je bilo veliko 53 m2 in je bilo zgrajeno leta 1967.

Geodetska uprava ugotavlja, da je za Ljubljano značilen rahel trend padanja cen, medtem ko je na ravni Slovenije zaznati rahel trend rasti cen.

Cene hiš


Cene hiš na ravni Slovenije so se znižale za 1,9 %. Povprečna cena je tako v tretjem četrtletju znašala 119.178 €, kar je 51 % manj, kot je znašala povprečna cena v Ljubljani. Ta se je v tretjem četrtletju znižala za 20,5 % na 244.714 €. Tako velik padec je nenavaden, saj se na trgu ni zgodilo nič bistveno pretresljivega. Po vsej verjetnosti je posledica premajhnega vzorca.

Cene poslovnih prostorov


Analiza cen pisarniških prostorov v Sloveniji temelji na vzorcu 32 sklenjenih poslov. Povprečna cena se je dvignila za 16 % na 1.487 €/m2. Ta podatek je povsem nerealen, saj je zaradi heterogenosti območja vzorec z 32 enotami premajhen.

Analiza cen lokalov je obsegala 37 sklenjenih poslov na ravni Slovenije. Povprečna cena je znašala 1.521 €/m2 in je bila 8,2 % višja kot predhodno četrtletje.

Cene zemljišč   


Cene zazidljivih zemljišč v Sloveniji so se v tretjem četrtletju 2010 dvignile za 21 % na 69 €/m2. Za 2,3 % se je znižala povprečna cena kmetijskih zemljišč, povprečna cena gozdnih zemljišč pa se je dvignila za 3,1 % na 0,66 €/m2.

Število evidentiranih transakcij


Število evidentiranih transakcij se je po vzponu v drugi polovici leta 2009 ponovno nekoliko znižalo. To spodbija trditve nekaterih akterjev na nepremičninskem trgu, ki so poročali, da se število transakcij povečuje.

Slika: Število transakcij zajetih v analizo (vir: GURS)

Število transakcij z nepremičninami

Analizo cen nepremičnin GURS je treba jemati z veliko kritične distance. Z izjemo stanovanj, pa še to le za določena področja, je analiza opravljena nekorektno. Število enot v vzorcih za večino področij je premajhno, da bi lahko naredili statistično ustrezno analizo. To se tudi kaže v velikih razlikah med povprečnimi vrednostmi, ki ne odražajo dejanskega gibanja cen. Analitiki bi morali med seboj primerjati daljša obdobja, v katerih bi zbrali več podatkov.

Poročilo >> (PDF)
SLONEP.net

Imate svoje mnenje o gibanju cen nepremičnin? Napišite ga na našem forumu!
Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog