Novice - Cene nepremičnin

novica

Cene SLONEP september 2011: cene stanovanj

Objavljeno dne 14.10.2011
Zniževanje cen stanovanj v Ljubljani in osrednji Sloveniji se je nadaljevalo tudi v tretjem četrtletju 2011. V Ljubljani se je celo nekoliko okrepilo.

Cene stanovanj v Ljubljani


V Ljubljani so cene stanovanj svoj vrhunec dosegle junija 2008, nato pa so se do junija 2009 znižale za 7,2 %. Sledilo je obdobje zelo počasnega zniževanja, ki pa se je v tretjem četrtletju 2011 okrepilo. V zadnjem četrtletju so se cene v povprečju znižale za 1,5 %, znižanje pa smo zaznali pri vseh vrstah stanovanj. Od junija 2008 do septembra 2011 so se cene znižale za 10,4 %. Garsonjere in enosobna stanovanja so se v tretjem četrtletju 2011 v povprečju pocenila za 0,9 %, dvosobna stanovanja za 1,4 %, trisobna za 0,2 %, štirisobna za 2,1 % ter pet in večsobna za 1,9 %.

Preglednica 1: Oglaševane cene stanovanj v Ljubljani v €/m2, september 2011

Vrsta najmanj največ povp.
Garsonjera 1.659 4.192 3.079
1 sobno 1.250 4.171 2.694
2 sobno 890 4.077 2.480
3 sobno 1.277 4.257 2.497
4 sobno 1.000 4.048 2.576
5 in več sobno 1.054 4.074 2.422


Preglednica 2: Oglaševane cene stanovanj v Ljubljani v €, september 2011

Vrsta najmanj največ povp.
Garsonjera 26.900 165.000 88.286
1 sobno 40.000 224.583 104.509
2 sobno 63.846 399.000 143.851
3 sobno 85.000 664.622 209.845
4 sobno 110.000 900.000 294.123
5 in več sobno 150.000 1.172.000 430.375

Grafični prikazi >>

Cene stanovanj se še vedno znižujejo, kar je bilo pričakovano, glede na splošno stanje v državi. Glede na to, da za zdaj ni obetov glede sprememb, je pričakovati, da se bodo cene še zniževale.

Oglaševane cene stanovanj v osrednji Sloveniji


V osrednji Sloveniji (brez Ljubljane) so cene stanovanj vrhunec dosegle junija 2008, do konca septembra 2011 pa so se v povprečju znižale za 18,5 %. V tretjem četrtletju 2011 so se znižale za 1,8 %. Pocenile so se garsonjere za 1,6 %, dvosobna stanovanja za 3,3 %, trisobna stanovanja za 2,1 % ter pet in večsobna stanovanja za 3,3 %. Podražila so se enosobna stanovanja za 0,3 % in štirisobna stanovanja za 1,7 %.

Preglednica 3: Oglaševane cene stanovanj v osrednji Sloveniji (brez Ljubljane) v €/m2, september 2011

Vrsta najmanj največ povp.
Garsonjera 1.330 4.042 2.271
1 sobno 984 3.450 2.097
2 sobno 500 3.468 1.837
3 sobno 642 3.262 1.737
4 sobno 500 3.578 1.699
5 in več sobno 676 3.542 1.557


Preglednica 4: Oglaševane cene stanovanj v osrednji Sloveniji (brez Ljubljane) v €, september 2011

Vrsta najmanj največ povp.
Garsonjera 26.000 110.000 70.154
1 sobno 43.800 220.000 85.006
2 sobno 45.000 197.809 110.224
3 sobno 50.000 350.000 144.566
4 sobno 75.000 493.900 193.539
5 in več sobno 115.000 439.000 245.503

Grafični prikazi >>

Tako kot v Ljubljani se tudi v osrednji Sloveniji cene znižujejo zaradi splošnega stanja v državi. Zniževanje je celo nekoliko bolj intenzivno, kar gre pripisat večji heterogenosti trga.

Oglaševane cene stanovanj v Sloveniji


Preglednica 5: Oglaševane cene stanovanj v Sloveniji v €/m2, september 2011


Garsonjera 1 sobno 2 sobno 3 sobno
Ljubljana 3.079 2.694 2.480 2.497
Osr. Slovenija 2.271 2.097 1.837 1.737
J Primorska 3.026 2.825 2.480 2.482
Gorenjska 2.235 1.871 1.679 1.528
S Primorska 1.733 1.608 1.654 1.568
Savinjska 1.430 1.255 1.223 1.147
Dolenjska 1.596 1.371 1.298 1.312
Notranjska 1.360 1.242 1.177 1.148
Podravska 1.296 1.250 1.205 1.205
Koroška NP 998 954 956
Zasavska NP
908 1.085 950
Posavska 1.220 1.025 1.039 1.089
Pomurska 1.224 1.036 1.008 1.061

Vsi izračuni temeljijo na približno 40.000 zapisih v bazi Nepremičnine.net.

Pri interpretaciji je seveda potrebno upoštevati:


Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog