Novice - Cene nepremičnin

novica

Cene SLONEP junij 2011: cene stanovanj

Cene SLONEP junij 2011: cene stanovanj
Objavljeno dne 25.07.2011

V Ljubljani in osrednji Sloveniji se nadaljuje trend počasnega zniževanja cen stanovanj. Tudi v drugem četrtletju 2011 so se povprečne oglaševane cene nekoliko znižale.

Oglaševana cene stanovanj v Ljubljani

V drugem četrtletju 2011 se je povprečna oglaševana cena stanovanj v Ljubljani znižala za 0,7 %. Glede na junij 2010 je bila nižja za 1,2 %, glede na junij 2008, ko so cene dosegle svoj vrhunec, pa je bila nižja za 9,1 %.

V drugem četrtletju 2011 so se garsonjere v povprečju pocenile za 0,3 %, enosobna stanovanja za 1,4 %, dvosobna za 1,7 % ter pet in večsobna stanovanja za 0,6 %. Trisobna stanovanja so se podražila za 0,1 % in štirisobna za 0,8 %. Glede na junij 2010 pa so se garsonjere pocenile za 0,1 %, enosobna stanovanja za 3,0 %, dvosobna stanovanja za 1,8 %, trisobna stanovanja za 0,4 % ter pet in večsobna stanovanja za 6,6 %. Štirisobna stanovanja so bila dražja za 3,7 %.

Preglednica 1: Oglaševane cene stanovanj v Ljubljani v €/m2, junij 2011

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Garsonjera

2.111

4.182

3.108

1 sobno

1.250

4.171

2.719

2 sobno

801

4.077

2.514

3 sobno

1.100

4.167

2.502

4 sobno

1.026

4.048

2.632

5 in več sobno

1.084

4.074

2.470


Preglednica 2: Oglaševane cene stanovanj v Ljubljani v €, junij 2011

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Garsonjera

25.900

164.000

88.276

1 sobno

40.000

219.000

104.567

2 sobno

50.492

399.000

147.222

3 sobno

105.000

669.000

209.835

4 sobno

120.000

890.738

299.686

5 in več sobno

150.000

970.000

445.111


Grafični prikazi >>

Zniževanje oglaševanih cen stanovanj v Ljubljani se še vedno nadaljuje. Glede na siceršnje stanje v državi, še posebej na gospodarskem področju, pričakujemo nadaljnje počasno zniževanje cen. Temu pritrjujejo tudi izjave nepremičninskih posrednikov, ki so v drugem četrtletju večkrat opozarjali na majhno število sklenjenih poslov, kar kaže, da cene še vedno niso dosegle vrednosti, ki bi ustrezala kupcem.

Oglaševane cene stanovanj v osrednji Sloveniji

Povprečna oglaševana cena stanovanj v osrednji Sloveniji se je v drugem četrtletju 2011 znižala za 1,8 %. Glede na junij 2010 je bila nižja za 1,8 %, glede na junij 2008, ko so cene dosegle vrhunec, pa za 17,0 %.

V drugem četrtletju 2011 se je povprečna oglaševana cena garsonjer v osrednji Sloveniji znižala za 2,4 %, enosobnih stanovanj za 2,7 %, dvosobnih za 0,5 %, trisobnih za 1,2 % ter pet in večsobnih za 1,2 %. Povprečna oglaševana cena štirisobnih stanovanj se je dvignila za 0,1 %. Glede na junij 2010 je bila povprečna oglaševana cena garsonjer nižja za 3,4 %, enosobnih stanovanj za 3,0 % in dvosobnih stanovanj za 1,7 %, povprečna oglaševana cena trisobnih stanovanj pa je bila višja za 0,5 %, štirisobnih stanovanj za 6,7 % ter pet in večsobnih stanovanj za 5,8 %.

Preglednica 3: Oglaševane cene stanovanj v osrednji Sloveniji (brez Ljubljane) v €/m2, junij 2011

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Garsonjera

1.000

4.042

2.307

1 sobno

756

3.450

2.090

2 sobno

828

3.659

1.900

3 sobno

642

3.212

1.774

4 sobno

550

3.578

1.670

5 in več sobno

607

3.542

1.610


Preglednica 4: Oglaševane cene stanovanj v osrednji Sloveniji (brez Ljubljane) v €, junij 2011

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Garsonjera

28.000

115.000

71.091

1 sobno

34.000

220.000

83.849

2 sobno

45.000

215.000

111.081

3 sobno

50.000

280.998

145.699

4 sobno

78.000

478.000

191.179

5 in več sobno

104.990

439.000

247.209


Grafični prikazi >>

Nepremičninski trg v osrednji Sloveniji je močno odvisen od ljubljanskega. Tako je tudi tu zaznati trend zmanjševanja cen, ki pa je zelo skromen. Čeprav je bilo znižanje glede na vrhunec junija 2008 mnogo večje, kot v Ljubljani, pa je pričakovati še nadaljnje zniževanje cen, v skladu s siceršnjimi razmerami v gospodarstvu in državi.

Oglaševane cene stanovanj v Sloveniji

Preglednica 5: Oglaševane cene stanovanj v Sloveniji v €/m2, junij 2011

Garsonjera

1 sobno

2 sobno

3 sobno

Ljubljana

3.108

2.719

2.514

2.502

Osr. Slovenija

2.307

2.090

1.900

1.774

J Primorska

3.027

2.946

2.486

2.539

Gorenjska

2.128

1.882

1.665

1.515

S Primorska

1.792

1.617

1.655

1.553

Savinjska

1.498

1.220

1.221

1.137

Dolenjska

1.675

1.420

1.273

1.314

Notranjska

1.407

1.284

1.195

1.164

Podravska

1.314

1.257

1.211

1.217

Koroška

1.005*

946*

1.017

936

Zasavska

0

912

986

993*

Posavska

1.244*

1.028*

1.006

1.184

Pomurska

1.225

1.049

1.038

1.057

* zaradi premajhnega vzorca je ocena nezanesljiva
Grafični prikaz >>

SLONEP.net

Vsi izračuni temeljijo na približno 30.000 zapisih v bazi Nepremičnine.net.

Pri interpretaciji je seveda potrebno upoštevati:

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog