Novice - Cene nepremičnin

novica

Cene SLONEP december 2010: najemnine poslovnih prostorov v Ljubljani

Objavljeno dne 09.02.2011

Najemnine pisarniških prostorov v Ljubljani se leta 2010 niso spreminjale. Najemnine trgovskih lokalov so se nekoliko zvišale, medtem ko so se najemnine gostinskih lokalov nekoliko znižale.

Gibanje najemnin poslovnih prostorov v Ljubljani

Najemnine pisarniških prostorov so rasle v letih od 2006 do 2008. Leta 2009 je sledil manjši padec, v letu 2010 pa ni bilo sprememb. Povprečna oglaševana cena je vse leto znašala 12 €/m2. Najemni trg pisarniških prostorov je očitno uravnotežen, ponudba in povpraševanje pa sta usklajena. Gibanje povprečnih oglaševanih cen trgovskih lokalov in gostinskih lokalov je ves čas dinamično z vzponi in padci, kar je delno posledica skromne ponudbe in s tem večjega vpliva na izračun povprečne vrednosti.

Preglednica 1: Gibanje najemnin poslovnih prostorov v Ljubljani v % v obdobju 2004 – 2010

Leto

Pisarne

Trgovine

Gostinski lokali

2004

0,0

-17,7

-1,8

2005

0,0

-13,7

29,1

2006

2,3

34,1

-15,5

2007

6,7

-16,9

-16,7

2008

2,1

26,5

34,0

2009

-2,0

-4,8

-7,5

2010

0,0

6,8

-3,2


Glede na gospodarske razmere ni pričakovati, da bi se najemnine pisarniških prostorov bistveno spremenile v letu 2011. Pričakujemo lahko stabilne najemnine ali pa počasno drsenje navzdol. Nihanje najemnin trgovskih in gostinskih lokalov se bo verjetno nadaljevalo tudi v letu 2011.

Najemnine poslovnih prostorov v Ljubljani v 4. četrtletju 2010

Najemnine pisarniških, trgovskih in gostinskih prostorov se v zadnjem četrtletju leta 2010 niso spremenile.

Preglednica 2: Oglaševane najemnine poslovnih prostorov v Ljubljani v €/m2, december 2010

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Pisarne

4

45

12

Trgovine

7

40

16

Gostinski lokali

7

44

15


Preglednica 3: Oglaševane najemnine poslovnih prostorov v Ljubljani v €, december 2010

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Pisarne

144

7.960

2.066

Trgovine

300

7.900

2.755

Gostinski lokali

600

5.000

1.954


Grafični prikazi >>

Najemni trg poslovnih prostorov v Ljubljani je očitno stabilen, nekoliko nihajo le najemnine gostinskih lokalov, kar pa je posledica majhnega vzorca.

SLONEP.net

Vsi izračuni temeljijo na približno 30.000 zapisih v bazi Nepremičnine.net.

Pri interpretaciji je seveda potrebno upoštevati:

Poglejte še:

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog