Novice - Cene nepremičnin

novica

Cene SLONEP marec 2011: cene stanovanj

Objavljeno dne 19.04.2011

Cene stanovanj v Ljubljani so se v prvem četrtletju 2011 nekoliko znižale, medtem ko so v osrednji Sloveniji nespremenjene. Na ljubljanskem nepremičninskem trgu se nadaljuje skromen trend zniževanja oglaševanih cen.

Oglaševane cene stanovanj v Ljubljani

Povprečna oglaševana cena stanovanj v Ljubljani se je v prvem četrtletju znižala za 0,6 %, kar je enako kot v zadnjem četrtletju 2010. Tako se nadaljuje trend zelo počasnega zniževanja cen, ki traja že vse od konca leta 2009. Pred tem se je zniževanje, ki se je sicer začelo v sredini leta 2008, za pol leta ustavilo. Spremembe po posameznih tipih stanovanj pa so bile nekoliko drugačne. V prvem četrtletju letošnjega leta so se dvignile povprečne oglaševane cene garsonjer (0,7 %), dvosobnih stanovanj (0,3 %) in trisobnih stanovanj (0,1 %). Najbolj se je znižala povprečna oglaševana cena pet in večsobnih stanovanj (6,1 %), znižala pa se je tudi pri enosobnih stanovanjih (1,2 %) in štirisobnih stanovanjih (0,9 %).

Preglednica 1: Oglaševane cene stanovanj v Ljubljani v €/m2, marec 2011

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Garsonjera

1.400

4.182

3.117

1 sobno

1.395

4.171

2.759

2 sobno

801

4.098

2.558

3 sobno

1.115

4.188

2.500

4 sobno

864

4.082

2.610

5 in več sobno

1.084

3.864

2.486


Preglednica 2: Oglaševane cene stanovanj v Ljubljani v €, marec 2011

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Garsonjera

25.900

144.000

88.617

1 sobno

49.500

219.000

106.261

2 sobno

50.492

399.000

148.320

3 sobno

90.000

669.000

207.708

4 sobno

89.000

1.000.000

301.661

5 in več sobno

150.000

1.000.000

471.088


Grafični prikazi >>

Težko je reči ali so cene v Ljubljani že dosegle svoje dno. Glede na gospodarske razmere, stanje na finančnem trgu in siceršnje stanje v državi, ocenjujemo, da bi se cene še lahko znižale. Vendar pa je treba upoštevati, da se je zmanjšala razlika med povprečno oglaševano ceno stanovanj v Ljubljani in povprečno sklenjeno ceno na osnovi podpisanih pogodb (podatki GURS). Ta je ob koncu lanskega leta znašala 6 %, medtem ko je ob koncu prvega četrtletja 2009, ko je bilo sklenjenih najmanj poslov, znašala kar 10 %. Očitno je, da so se pričakovanja prodajalcev in kupcev zbližala, kar pa lahko vodi v več sklenjenih poslov. Seveda pa ta predpostavka velja, le v primeru, da je podatek GURS ustrezen, saj kaže kar na 4,3 % skok cen stanovanj v Ljubljani v zadnjem četrtletju 2010, kar je nekoliko nenavadno. V 3. četrtletju 2010 je bila razlika med oglaševano in sklenjeno ceno 11 %.

Proti nadaljnjemu padanju cen govori tudi dejstvo, o katerem govori tudi poročilo GURS za leto 2010, da se velik del poslov zgodi po sistemu prodaje starega stanovanja in nakupa drugega. Ko so se cene dovolj znižale, so prodajalci lahko prodali stanovanje in z manjšim kreditom, s katerim so pokrili razliko do cene drugega stanovanja, to stanovanje tudi kupili. To pa je pognalo dogajanje na trgu in število transakcij s stanovanji je sedaj dokaj stabilno. Na ravni Slovenije se giblje nekoliko pod 2.000 evidentiranimi transakcijami na četrtletje.

Če je trenutno ponudba na trgu dovolj velika, pa se postavlja vprašanje, kaj se bo dogajalo na trgu čez kako leto ali dve. Število izdanih gradbenih dovoljenj se je močno zmanjšalo, predvsem na področju večstanovanjske gradnje. To kaže, da investitorji niso več pripravljeni toliko vlagati v gradnjo novih stanovanjskih stavb. Na trgu se bo tako zmanjšalo število novogradenj. Ker so postopki gradnje dolgotrajni, lahko pride do pomanjkanja stanovanj, kar bo vodilo v dvig cen novogradenj in posledično tudi cen rabljenih stanovanj. Za zdaj je ponudba novogradenj v Ljubljani še dovolj velika, vendar pa se bo v prihodnje zmanjšala.

Oglaševane cene stanovanj v osrednji Sloveniji

Povprečna oglaševana cena stanovanj v osrednji Sloveniji se v prvem četrtletju 2011 ni spremenila. Je na enaki ravni kot ob koncu leta 2010. Dvignila se je povprečna oglaševana cena trisobnih stanovanj, in sicer za 4,5 % in za 1,1 % povprečna oglaševana cena pet in večsobnih stanovanj. Povprečna oglaševana cena garsonjer se je znižala za 1,3 %, enosobnih stanovanj za 1,8 %, dvosobnih stanovanj za 0,5 % in štirisobnih za 1,6 %.

Preglednica 3: Oglaševane cene stanovanj v osrednji Sloveniji (brez Ljubljane) v €/m2, marec 2011

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Garsonjera

822

4.042

2.363

1 sobno

1.000

3.450

2.148

2 sobno

781

3.700

1.910

3 sobno

642

3.235

1.795

4 sobno

550

3.578

1.669

5 in več sobno

800

3.542

1.630


Preglednica 4: Oglaševane cene stanovanj v osrednji Sloveniji (brez Ljubljane) v €, marec 2011

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Garsonjera

30.000

133.000

72.499

1 sobno

36.900

220.000

84.862

2 sobno

50.000

215.000

111.682

3 sobno

50.000

268.000

149.000

4 sobno

78.000

478.000

189.857

5 in več sobno

120.000

439.000

250.960


Grafični prikazi >>

Cene stanovanj v osrednji Sloveniji so v tesni povezavi z razmerami na ljubljanskem nepremičninskem trgu. Pred cenovnim vrhuncem se je veliko kupcev iz Ljubljane preusmerilo v njeno okolico, kjer so bile cene stanovanj 30 do 40 % nižje. Sedaj lahko predvidevamo, da se je del te vrste povpraševanja preselil nazaj v Ljubljano, saj so se cene znižale. Padec cen v osrednji Sloveniji je bil močnejši kot v Ljubljani. Gibanje cen bo v prihodnje precej odvisno od gibanja cen v Ljubljani.

Oglaševane cene stanovanj v Sloveniji

Preglednica 5 Oglaševane cene stanovanj v Sloveniji v €/m2, marec 2011

Garsonjera

1 sobno

2 sobno

3 sobno

Ljubljana

3.117

2.759

2.558

2.500

Osr. Slovenija

2.363

2.148

1.910

1.795

J Primorska

3.133

2.956

2.551

2.574

Gorenjska

2.078

1.892

1.702

1.561

S Primorska

1.928

1.670

1.646

1.602

Savinjska

1.490

1.299

1.232

1.163

Dolenjska

1.731

1.440

1.323

1.423

Notranjska

1.354

1.321

1.245

1.173

Podravska

1.295

1.246

1.206

1.206

Koroška

1.000

1.037

1.006

883

Zasavska

1.086

934

1.056

1.002

Posavska

1.286

1.056

1.036

1.207

Pomurska

1.202

1.081

1.072

1.072


SLONEP.net

Vsi izračuni temeljijo na približno 30.000 zapisih v bazi Nepremičnine.net.

Pri interpretaciji je seveda potrebno upoštevati:


Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog