Novice - Cene nepremičnin

novica

Cene SLONEP marec 2011: cene poslovnih prostorov v Ljubljani

Objavljeno dne 18.04.2011

Cene pisarniških poslovnih prostorov v Ljubljani so se v zadnjem četrtletju nekoliko dvignile ravno tako cene trgovskih prostorov.

Povprečna oglaševana cena pisarniških prostorov v Ljubljani je vrhunec dosegla konec leta 2008. Sledil je manjši padec, ki mu je sledilo nihanje okoli vrednosti 1.700 €/m2. V prvem četrtletju 2011 se je povprečna oglaševana cena povečala za 1,6 %. Podobno gibanje zaznavamo tudi pri trgovskih lokalih, kjer se povprečna oglaševana cena v zadnjem času giblje okoli 1.900 €/m2. V prvem četrtletju letošnjega leta se je povprečna oglaševana cena dvignila za 2,3 %. Gostinski lokali so se pocenili za 8,7 %.

Preglednica 1: Oglaševane cene poslovnih prostorov v Ljubljani v €/m2, marec 2011

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Pisarne

700

3.066

1.742

Trgovine

792

3.057

1.916

Gostinski lokali

871

3.095

1.926


Preglednica 2: Oglaševane cene poslovnih prostorov v Ljubljani v €, marec 2011

Vrsta

najmanj

največ

povp.

Pisarne

12.000

1.990.000

355.916

Trgovine

29.500

1.672.000

329.588

Gostinski lokali

49.000

1.450.000

355.710


Grafični prikazi >>

Gibanje povprečne oglaševane cene pisarniških prostorov v zadnjih dveh letih kaže, da so razmere na trgu dokaj uravnotežene. Cene sicer nekoliko nihajo, vendar so dolgoročno stabilne. Glede na siceršnje razmere tudi ni pričakovati, da bi se v prihodnje ta trend spremenil. Nekoliko drugače pa lahko pričakujemo pri trgovskih prostorih. Gospodarska kriza je prizadela številna majhna podjetja in obrtnike zato je pričakovati, da se bo ponudba trgovskih prostorov v prihodnje nekoliko povečala, povpraševanje pa se bo nekoliko znižalo. Posledično bi lahko cene nekoliko padle.

SLONEP.net

Vsi izračuni temeljijo na približno 30.000 zapisih v bazi Nepremičnine.net.

Pri interpretaciji je seveda treba upoštevati:

Vir: SLONEP
Dodaj v:
  • RSS Novice
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog