Vprašanja - Življenjski zapletiLastništvo skupnih prostorov

VPRAŠANJE:

V večstanovanjskem bloku želi eden od stanovalcev odkupiti podstrešje in tam zgraditi stanovanje. Vsi stanovalci so mu dali soglasje razen mene. Nisem ničesar podpisal in se ne strinjam z gradnjo še enega stanovanja v bloku. Ali me lahko preko sodišča ta stanovalec prisili v to?

(I.Š.)


ODGOVOR:

Gradnja novega stanovanja v bloku ne spada med nujne posle upravljanja, zato je potrebno soglasje vseh solastnikov, poleg tega pa prisilitev preko sodišča ni možna.

24.10.2001 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog