Vprašanja - Življenjski zapletiRezervni sklad za vsako hišno številko v stavbi (en ID)

VPRAŠANJE:

Živimo v stavbi z eno ID in tremi vhodi (3 hišne številke). Pred uvedbo ID stavb je vsak vhod imel svoj rezervni sklad in svojo politiko vplačevanja in črpanja. Imamo torej 3 sklade, 3 različna € stanja. Upravnik trdi, da je potrebno po zakonu to združiti v 1 sklad. Tukaj pa je težava, ker lastniki tega nočejo, ker menijo, da bi bilo potrebno najprej stanja izravnati. To bi pomenilo, da bi lastniki plačevali različno (višje znesek ali pa sploh ne) kar nekaj časa (leto ali dve odvisno od višine dodatnega zneska k trenutno dogovorjenemu). Trenutno se vsa dela še vedno izvedejo tako, da se pridobi ponudba po vhodih in se črpa sklade po vhodih (napr. elektrika). V primeru velikih del na celotni stavbi (obnova cokla, del na fasadi, strehi ipd) se strošek razdeli na 3 dele in obremeni vsak sklad enako. Zadeva funkcionira in lastniki ne vidijo potrebe po združevanju v en sklad. Prosimo torej za odgovor ali je NUJNO potrebno imeti en sklad ali lahko ostane tako kot je: en ID stavbe =3 vhodi/hišne št. - 3 skladi? Kakšne so sankcije v tem primeru?

(Ivana)


ODGOVOR:

Združevanje ni nujno potrebno, je pa iz vidika upravljanja najbrž smotrno (združitev bi za upravnika pomenila en strošek vodenja, namesto sedanjih treh).

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

23.09.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog