Vprašanja - Življenjski zapletiEtažno stanovanje nad vhodom

VPRAŠANJE:

Etažno stanovanje nad vhodom - ali je izolacija z zunanje strani strošek vseh etažnih lastnikov?
Spoštovani,

Na vas se obračam s prošnjo za pojasnilo. Sem lastnik etažnega stanovanja v prvem nadstropju večstanovanjske hiše. Vse sobe v stanovanju so nad skupnimi prostori (vhodom in kolesarnico), ki niso ogrevani ter so prehodni, tako da so vrata veliko časa odprta. Posledično so tla v mojem stanovanju (še posebej v zimskem času) ledeno mrzla. Kolikor sem uspel izvedeti, bi bila edina zares primerna rešitev zgolj izolacija iz zunanje strani (torej izlolacija na stropu hodnika in kolesarnice, kar sodi med skupne prostore). Zanima pa me, ali bi moral tak strošek nositi v celoti sam ali gre za strošek skupnih delov, ki se deli med etažne lastnike (rezervni sklad).
 

(AD)


ODGOVOR:

V skladu s Stanovanjskim zakonom je sredstva rezervnega sklada mogoče uporabiti samo za poravnavo stroškov vzdrževanja in potrebnih izboljšav, ki so predvidene v sprejetem načrtu vzdrževanja, ter za nujna vzdrževalna dela in za odplačevanje v te namene najetih posojil.

Nujna vzdrževalna dela so vzdrževalna dela, ki niso predvidena v načrtu vzdrževanja in s katerimi bi bilo nerazumno odlašati, ker bi njihova neizvedba pomenila znatno poslabšanje pogojev bivanja za vse ali nekatere posamezne ali skupne dele večstanovanjske stavbe ali pa bi zaradi njihove neizvedbe lahko nastala večja škoda na posameznih ali skupnih delih večstanovanjske stavbe oziroma tretjim osebam.

 Glede na navedeno bo potrebno v vsakem primeru predlagati izredni sestanek etažnih lastnikov. Na sestanku bo potrebno izpostaviti, da je potrebno opraviti nujna vzdrževalna dela na večstanovanjski stavbi, saj zaradi njihove neizvedbe nastaja škoda na vašem posameznem delu (stanovanju). Za izvedbo del bo potrebno zbrati soglasje več kot polovice prisotnih lastnikov posameznih etažnih delov.

Nataša Berghaus, univ. dipl. prav.

ePravnik d.o.o.

15.01.2016 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog