Oddelek za gospodarstvo

Oddelek za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ekonomske odnose in razvoj se deli na dva referata.

Referat za gospodarske dejavnosti, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter ekonomske odnose in razvoj je pristojen za:

 • pridobitev priznanja statusa kmeta;
 • objava ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč in gozdov;
 • odobritev pogodb za pridobitev kmetijskih zemljišč in gozdov;
 • določitev statusa zaščitene kmetije;
 • vodenje registra zaščitenih kmetij;
 • pridobitev odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dopolnilnih dejavnostih na kmetiji;
 • vpis v register pridelovalcev grozdja in vina;
 • vodenje vinskega registra ter izvajanje določil zakona o vinu;
 • priznavanje plemenjakov za letni odbir v naravnem pripustu;
 • potrjevanje ribiško-gojitvenih in lovsko-gojitvenih načrtov;
 • vodenje postopkov za ugotavljanje nastale škode po divjadi;
 • pridobitev dovoljenja za izvenposlovno prodajo gostinskih storitev;
 • pridobitev dovoljenja za črpanje in koriščenje rudnin (gramoz, pesek, mivka).

V referatu za malo gospodarstvo, turizem in podjetništvo pa opravljajo:

 • pridobitev odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti samostojnega podjetnika,
 • pridobitev odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gospodarske dejavnosti družbam,
 • pridobitev odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje širitve gostinske dejavnosti na zunanji površini -gostinskem vrtu,
 • pridobitev odločbe o izpolnjevanju pogojev za določitev kategorije nastanitvenega obrata,
 • pridobitev odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • registracija pogodb o zaposlitvi delavcev pri zasebnih delodajalcih in odjava delavcev pri zasebnih delodajalcih,
 • svetovanje gospodarskim subjektom v zvezi s statusnimi spremembami, ki se nanašajo na poslovanje samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb,
 • vodenje registra sobodajalcev.

 

 

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog