Kmetijstvo na upravnih enotah

V oddelku za kmetijstvo, gozdarstvo in regionalni razvoj vodijo upravne postopke s področja kmetijstva, lova in ribolova in denacionalizacije kmetijskih in gozdnih zemljišč.

Najpomembnejše naloge so:

 • spremljanje ponudb o prodaji kmetijskega zemljišča ali gozda;
 • izdaja potrdil in odločb v prometu s kmetijskimi zemljišči;
 • izdaja odločb o statusu kmeta;
 • izdaja odločb o statusu zaščitene kmetije;
 • izdaja odločb o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji;
 • ter vodenje postopkov denacionalizacije kmetijskih in gozdnih zemljišč.

V oddelku svetujejo pravnim in fizičnim osebam pri aktivnostih, ki se navezujejo na razvoj podeželja:

 • priprava predlogov za skladen regionalni razvoj podeželja;
 • koordiniranje razvojnih projektov in razvojnih spodbud na podeželju;
 • pomoč pri pripravi prijav za pridobivanje različnih sredstev vezanih na razvoj podeželja;
 • sodelovanje v razvojnih projektih.
 • Posameznikom pomagajo pri:
 • ponudbi za prodajo kmetijskega zemljišča ali gozda;
 • odobritvi prometa s kmetijskimi zemljišči;
 • potrditvi medsebojne menjave kmetijskih zemljišč;
 • določitvi statusa zaščitene kmetije;
 • določitvi statusa kmeta;
 • izdaji odločb o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog