Rferat za okolje in prostro

Referat za lokacijske in gradbene zadeve ter promet in zveze izdaja naslednje odločbe:

 • odločbe o dovolitvi priglašenih del;
 • lokacijsko dovoljenje;
 • gradbeno dovoljenje;
 • enotno dovoljenje za gradnjo;
 • uporabno dovoljenje;
 • vodnogospodarsko soglasje;
 • odločbo o funkcionalnem zemljišču objekta;
 • odločbo o odmeri zneska za uzurpacijo in degradacijo prostora za objekte izgrajene brez predpisanih dovoljenj;
 • odločbo o odmeri zneska za nadomestilo zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda;
 • uporabno dovoljenje za zgrajeni objekt;
 • vodnogospodarsko dovoljenje;
 • izvedba tehničnega pregleda.

V referatu za premoženjsko pravne in denacionalizacijske zadeve se opravlja vodenje postopkov in odločanje na prvi stopnji o denacionalizaciji stanovanjskih hiš, stanovanj, poslovnih stavb, poslovnih prostorov in stavbnih zemljišč. V referatu izdajajo odločbe denacionalizaciji stavbnih zemljišč, stanovanj in stanovanjskih stavb ter poslovnih prostorov in stavb.

Poleg tega pa še vodijo:

 • evidence stanovanj;
 • register upravnikov stanovanj;
 • register najemnih stanovanjskih pogodb.
   
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog