Vprašanja - Upravne enoteMenjava zemljišča zaradi neprimernega prostorskega plana

VPRAŠANJE:

Oče je lastnik parcele v velikosti 532 m2, ki je v prostorskem planu občine določena kot zazidljiva, vendar je na njej, zaradi trikotne oblike ter služnostne poti, vodne struge ter križa na parceli, ki je pod kulturno dediščino, praktično nemogoče zidati stanovanjski objekt. Na občini nam zatrjujejo, da imamo "zazidljivo" parcelo in ne potrebujemo nikakršne razširitve zazidljivosti prostorskega plana, kljub temu, da smo vlogo za razširitev že oddali. Zanima me, ali je mogoče vložiti prošnjo za zamenjavo oz zahtevo za nadomestno zemljišče v enaki izmeri (kvadraturi) zaradi neprimernosti plana, ki ga je naredila občina. Zgoraj navedena parcela pa je edina, ki je v prostorskem planu zazidljiva. Za odgovor in naslove na koga lahko to prošnjo naslovim se vam lepo zahvaljujem.

(Klemen)


ODGOVOR:

Morda bi lahko vaši vlogi dodali še skico, iz katere bi bilo razvidno, da gradnja dejansko ni mogoča, saj zaradi statusa križa vanje ne morete posegati, prav tako pa tudi v vodotok.

Glede zamenjave zemljišča lahko Občini le predlagate menjalni posel za zemljišče katerega je ona lastnica, zahtevati ali izsiliti pa ga ne morete.

03.04.2011 (SLONEP)


Odgovori s pravnega področja so vezani na datum odgovora, zato vam svetujemo, da preverite ali ni morda do današnjega dne prišlo do sprememb v zakonu. Za zanesljivo rešitev vašega vprašanja priporočamo posvet z odvetnikom.
Odgovori na pravna vprašanja služijo zgolj za splošno orientacijo v podanem primeru. Zaradi sodne prakse in specifičnosti posameznega primera ne morejo služiti za splošno reševanje pravnih težav.
Uporaba podatkov je dovoljena izključno v zasebne namene in na lastno odgovornost - glej Pravno pojasnilo.

Vsakršno kopiranje in javno objavljanje vsebin, brez poprejšnjega soglasja družbe Internet Media d.o.o., je prepovedano in v nasprotju z zakonom o intelektualni lastnini!

Odgovori na vprašanja so last podjetja Internet Media d.o.o., razen v primerih, kadar je navedeno drugače.

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog