Združenje lastnikov razlaščenega premoženja

Združenje lastnikov razlaščenega premoženja (ZLRP) je združenje, katerega osnovna dejavnost je zavzemanje za vrnitev premoženja vsem, ki jim je bilo nasilno odvzeto po koncu druge svetovne vojne. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1990.

Društvo si prizadeva za:

  • odpravo krivic, ki so bile storjene s prisilnim odvzemom premoženja po koncu druge svetovne vojne,
  • za pravično nadomestilo za razlaščeno premoženje in prepoved prodaje razlaščenega premoženja drugim fizičnim in pravnim osebam,
  • pomoč lastnikom razlaščenega premoženja pri urejanju premoženjsko-pravnih zadev,
  • opozarjanje državnih institucij, javnosti in zainteresiranih oškodovancev na možne zlorabe dosedanjih družbenih lastnikov,
  • izvajanje zakona o denacionalizaciji,
  • obravnavanje zasebne lastnine kot temeljne človekove pravice, ki je nihče nima pravice odvzeti lastnikom in njihovim potomcem, brez pravične odškodnine.

Združenje lastnikov razlaščenega premoženja ima svoj sedež na Adamič Lundrovem nabrežje 2 v Ljubljani. Pišete jim lahko na pp 1690, 1001 Ljubljana ali pa jih pokličete na tel. (01) 230 2664. 

Spletna stran združenja >>

Nastanek besedila: junij 2004.
Zadnji pregled: februar 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog