Združenje lastnikov nepremičnin

Združenje lastnikov nepremičnin (ZLAN) je nevladna in nestrankarska organizacija, ki deluje kot društvo. Njen osnovni namen je zastopanje skupnih interesov lastnikov individualnih stanovanj in hiš ter gradbenih parcel, najemnih stanovanj in poslovnih prostorov ter kmetijskih zemljišč in gozdov.

ZLAN je nastal kot odziv na nepovezanost lastnikov nepremičnin, ki ne nastopajo enotno, kadar se gre za njihove pravice. Združenje bo skušalo vplivati in sodelovati pri sprejemanju predpisov, ki urejajo poslovanje z nepremičninami, obveznosti solastnikov stanovanjskih hiš in področje gradbenih predpisov. Svoje člane redno obvešča o tekočih temah, ki se tičejo nepremičnin in njihovih lastnikov. Deluje v okviru Mednarodne unije lastnikov nepremičnin (UIPI) in skuša poglobiti sodelovanje z vladnimi, parlamentarnimi, upravnimi ter občinskimi organi pri pripravi in izvajanju predpisov, ki zadevajo nepremičnine.

Poleg informiranja, nudi svojim članom tudi posebne ugodnosti. Člani lahko svoje nepremičnine zavarujejo ugodneje pri izbranih zavarovalnicah, deležni so cenovno ugodnega pravnega svetovanja in cenejših storitev nepremičnin.

Društvo je dosegljivo po telefonu 051 312 858 vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure in torek ter četrtek od 16. do 18. ure.

O dejavnosti društva ni podatkov.

Nastanek besedila: junij 2004.
Zadnji pregled: februar 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog