Inšpektorati, ki pokrivajo področje nepremičnini

Tržni inšpektorat

Naloga Tržnega inšpektorata RS je zagotoviti spoštovanje pravic potrošnikov tako z nadzorom nad poslovanjem podjetij in podjetnikov, kot tudi z reševanjem potrošniških sporov. Za dosego te naloge ima Tržni inšpektorat RS na voljo tako izdajo upravne odločbe, s katero podjetju npr. prepove prodajo oziroma prepove oglaševanje ali pa podjetju naloži, da ugodi potrošnikovemu zahtevku. Od začetka leta 2005 pa ima Tržni inšpektorat RS, kot prekrškovni organ, možnost zoper podjetje ukrepati tudi z izrekom kazenske sankcije – globe.

Vsakdo lahko tržni inšpektorat opozori na nepravilnosti na trgu, ta pa nato ugotovi, ali gre za kršenje zakonov in ustrezno ukrepa.

Inšpektorat za okolje in prostor

Inšpektorat RS za okolje in prostor kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor deluje od 1. januarja 1995. Po Zakonu o organizaciji in delovnem področju ministrstev nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo:

  • varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na državni meji;
  • vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z njimi;
  • graditev objektov in gradbenih konstrukcij;
  • izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte;
  • stanovanjske zadeve in
  • geodetske dejavnosti. 

V sklopu inšpektorata delujejo inšpektorji za okolje, gradbeni inšpektorji, stanovanjski inšpektorji in geodetski inšpektor.

  • Naslov: Dunajska c. 47, 1000 Ljubljana.
  • Telefon: (01) 420 4488.
  • Spletna stran >>
Zadnji pregled: februar 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog