Urad za varstvo potrošnikov

Urad za varstvo potrošnikov je odgovoren za oblikovanje in izvajanje politike varstva potrošnikov. Med njegove prednostne naloge sodi vzgoja, izobraževanje, informiranje in svetovanje potrošnikom. Pristojen je za pripravo zakonodaje s področja varstva potrošnikov oblikuje smernice za njegov razvoj ter ter jih tudi izvaja. Pristojen je za podeljevanje denarja potrošniškim organizacijam, ter vodi register potrošniških organizacij.

Urad za varstvo potrošnikov torej ne rešuje posameznih problemov potrošnikov, pač pa se je za to potrebno obrniti na potrošniške organizacije.

Zadnji pregled: februar 2008.
Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog