Vodič

Plačevanje elektrike - pavšal ali dejanska poraba? 

Za večino slovenskih gospodinjstev velja, da plačujejo mesečne položnice za elektriko v pavšalnem znesku, enkrat letno pa je ta poračunan. Vendar pa takšno plačevanje za marsikoga ni najbolj smiselno, saj se lahko pripeti, da nas poračun po višini precej preseneti.
 

Kdaj je pavšal nesmiseln?


Višina zneska za pavšalno plačevanje porabe električne energije se določi glede na povprečno porabo v preteklem obračunskem obdobju. Če ste torej v preteklih dvanajstih mesecih porabili za okoli 480 evrov elektrike, vam jo bodo naslednjih 12 mesecev na vsaki položnici zaračunali malo preko 40 evrov. Če vaša električna poraba ne niha, potem je to precej udoben način plačevanja, saj nimate z njim nobenega dela in skrbi, poračun pa vas po višini tudi ne more presenetiti – kvečjemu boste imeli nekaj evrov v dobrem, kajti pri določitvi mesečnega pavšala dobavitelji običajno določijo nekoliko višji znesek, kot je bila povprečna mesečna poraba v preteklem obračunskem obdobju.

Kdaj pa je pavšal lahko škodljiv ali vsaj nesmiseln? Plačevanje položnic z enakimi mesečnimi zneski vas lahko ob obračunu pošteno udari po žepu, če se vaša poraba naenkrat spremeni. Do tega pride najpogosteje po vselitvi v novo stanovanje oziroma hišo. Takrat vam ob začetku plačevanja določijo neko mesečno povprečje, nihče pa dejansko še ne ve, koliko boste porabili – in poraba je lahko večja od predvidene. Enako se vam bo zgodilo tudi, ko porabo v posameznem obračunskem obdobju precej povečate, na primer zaradi prehoda na električno ogrevanje. Takrat je vedno bolje, da takoj pričnete s plačevanjem po dejanski porabi.

Ko je poraba enkrat ustaljena, je odločitev o tem, ali imate raje pavšal ali plačevanje po dejanski porabi, odvisna od vas. Tudi v primeru, ko prihaja med letom do pričakovanih in znanih nihanj. Če poleti porabite za približno 40 evrov energije, pozimi pa zaradi ogrevanja okoli dvesto, je od vas odvisno, kaj vam je ljubše – da poleti plačujete manj in pozimi več, ali pa si strošek spremenite v pavšal in tako plačujete povprečje. Večini je sicer ljubše, da imajo znesek enakomeren, saj jim je lažje poleti že vnaprej pokriti del stroškov za zimo – s tem se znebijo nihanj v porabi družinskega proračuna in si zagotovijo njegovo enakomernost, je pa res, da preko poletja brezobrestno kreditirajo dobavitelja.
 

Kako poročati o dejanski porabi?


Če se odločite za plačevanje po dejanski porabi, se pri dobavitelju pozanimajte o pogojih sporočanja stanja na števcu. Pazljivi morate biti na rok, do katerega je potrebno sporočiti porabo, prav tako pa na način sporočanja. Stanje števca lahko dobavitelju brezplačno sporočite preko spleta, na voljo pa so tudi druge možnosti, ne primer obveščanje preko elektronske pošte, mobilne aplikacije, telefonu, telefonskem odzivniku ali faksu. Pri teh velja predvsem preveriti, kateri načini sporočanja so brezplačni in kateri plačljivi, da si ne boste s tem nakopali dodatnih stroškov.

Pri sporočanju stanja potrebuje distributer vaše podatke, da ve, komu pripisati posamezno porabo. Ime in priimek ter naslov žal ne zadoščajo, temveč je pomembna številka merilnega mesta, ki jo boste našli na računu za elektriko. Sporočiti je treba stanje vseh tarif na števcu (višje in nižje ali enotne), V kolikor sporočate stanje preko spleta ali mobilne aplikacije, pa je seveda najprej potrebna še pridobitev uporabniškega imena in gesla.
 

Se vam znesek na položnici ne zdi pravilen?


Tudi na račun za porabo električne energije se je možno pritožiti. Pri tem preverite, kakšni so pogoji za pritožbo pri vašem dobavitelju in kakšen je rok za pritožbo (običajno 8 dni). Vaša pritožba oziroma ugovor mora biti v pisni obliki, distributer pa vam mora nanjo ravno tako pisno odgovoriti v osmih dneh. Najbolj pomembno je, da zaradi pritožbe ne zavrnete plačila računa – tisti del, ki ni sporen, morate vseeno v roku poravnati. Postopek obravnave pritožbe je po zakonu brezplačen, o pritožbi pa ne odloča podjetje samo, temveč neodvisna in nepristranska oseba, ki jo je v skladu z Energetskim zakonom v ta namen imenoval dobavitelj.
 

Vir: SLONEP

Dodaj v:
PImenik ponudnikov AAKCIJE
KSLONEP katalog